Nullkulu

Nullkulu

mida kirjutada matuselindile?

Mida kirjutada matuselindile

Matused on tohutult rasked ja valusad ajad, ja surnu mälestuse hoidmine on midagi, mida paljud meist otsustavad teha. Üks viis, kuidas me saame surnu mälestust austada, on läbi matuserituaali. Üks osa sellest on matuselindile kirjutamine. Kuid kuidas kirjutada midagi, mis kajastab surnu isiksust, nende elu ja panust ilma nende eksistentsi eest seistes? Järgnevalt vaatame lähemalt, kuidas seda teha.

Alustagem mõne elementaarse asjaga, mida matuselindile kirjutades silmas pidada. Esiteks peaksite kaaluma teksti kirjutamist isiklikust vaatepunktist – surnu lähedane või sõber. See annab teksti teatud tundlikkuse ja sügavuse. Järgmiseks võite kaaluda, kas kirjutada midagi lühidalt või põhjalikult. Mõlemad võimalused on sobilikud, kuid peaks elama kantselei ning armsa austajaskonnaga.

Mida kirjutada matuselindile – Põhiosad

Kui olete otsustanud, et soovite kirjutada pikema matuseteksti, võiksite järgida järgmisi juhiseid.

Tutvustus

Esmalt peaksite tutvustama iseennast ning oma seost surnuga (kui selline on olemas) – kas olete lähedane või sõber. Lisaks võite mainida, millal kohtusite ja miks see side teie jaoks oluline on.

Isiksuse ja elu kirjeldus

Siin saab tuua välja kõik iseloomulikud jooned ja omadused, mis surnut iseloomustasid. Saate meenutada mõningaid isiklikke lugusid ning rõhutada selle inimese hoiakuid, mis ilmnevad tema suhtlemisel, tööl või tegevusala sees. See aitab tõsta esile surnu isiksust, tema omadusi ja tema suhtumist elusse.

Elukäiku meenutavad mälestused

Järgmiseks saate rääkida surnu eluloost, millega lugejad saavad esimese käega ülevaate sellest, kes ta oli. Olgu selleks siis lapsepõlve mälestused, elulised ajaloolised sündmused, teod, saavutused, huvitav ametialane karjäär või muud isikliku elu aspektid. See osa peaks andma väga põhjaliku ülevaate sellest, kes surnu oli, mida ta armastas, millega ta tegeles ja mis teda elus tugevalt liigutas.

Kokkuvõte

Lõpuks on aeg kokku võtta, mis on öeldud. Siin võib olla kasulik tagasi vaadata sellele, mida olete kirjutanud, ning rõhutada surnu elus toimunud olulisemaid sündmusi. Samuti võite rõhutada tema avatust ja elus õppimiseks avatust. Lõppsõnadena võib öelda, et surnu meenutamine on loomulik osa leinaprotsessist, ning matuselinnule kirjutamine on suurepärane viis selle teha.

Nagu öeldud, on matuselindile kirjutades oluline, et räägite surnust omaenda sõnadega ega kopeeri sisu mujalt. See peaks olema teie individuaalne kirjutatud tekst, mis tugineb teie enda mälestustele.

Parim viis mälestuste jagamiseks on see, et teete seda nii, nagu te seda ise soovite. Võtke aega mälestuste meenutamiseks ja mõtlege sellele, mis teeb surnu selliseks, nagu ta oli. Sealt saate uue sõnumi, mis on oluline teie jaoks ning kajastab surnuid parimal võimalikul viisil.

Mida kirjutada matuselindile – kokkuvõte

Kokkuvõtteks saab öelda, et matuselindile kirjutades peaks keskenduma surnu isiksuse, tema elukäigu ja kogemuste kirjeldamisele. Samuti on oluline rääkida oma individuaalseid mälestusi, mis aitavad surnu pilti isikupärastada. Lõpuks peaksid teksti omavad mõtted olema põhjalikud ja annavad lugemise käigus üldpildi selle inimese kohta, keda austatakse ning mälestatakse.