Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

Motivatsioonikirjaga on tegemist olulise dokumendiga, mis aitab tulevasele tööandjale näidata Sinu huvi ja motivatsiooni konkreetselt töökoha vastu. Tegu on esmamulje loomisega, seega on väga oluline, et motivatsioonikiri oleks kirjutatud selgelt, korrektselt ja professionaalselt.

Motivatsioonikirja eesmärk

Motivatsioonikiri on Sinu võimalus teha tulevasele tööandjale selgeks, miks oled just Sina sobilik kandidaat antud töökohale. See on Sinu võimalus veenda tööandjat, et Sinu oskused, teadmised ja kogemused vastavad täpselt tööandja nõudmistele ning oled valmis antud väljakutse vastu võtma. Motivatsioonikirja kirjutamisel on oluline, et see oleks töökoha ja tööandja spetsiifikale vastav.

Kuidas alustada:

Motivatsioonikirja alustamine on väga oluline ja seda tuleks teha tähelepanelikult. Kirja esimene lõik peaks sisaldama Sinu mõtet, miks oled antud töökohale kandideerimas. Selle juures on oluline, et väljendusviis oleks selge, lihtne ja täpne.

Kirja keskne osa:

Kirja sisuosas on oluline anda tööandjale teada, miks peaks tema valima just Sind. Ära keskendu siin mitte ainult oma kogemustele ja oskustele, vaid ka tee juttu organisatsiooni tugevustest ja eesmärkidest. Kirjas peaks olema ka väljendatud Sinu soov panustada organisatsiooni eesmärkide saavutamisse ja aidata kaasa projekteerimisele ja uuendustele.

Eelnevate kogemustega seotud osa:

Kui Sul on antud valdkonnas mõni varasem kogemus, siis tasub seda kindlasti ka mainida. Kirjas tuleks kirjeldada konkreetseid projekte ja tehnoloogiaid, mis on Sinu varasematest töödest seotud antud valdkonnaga. Samuti on tähtis rõhutada seda, kuidas need kogemused on aidanud Sul oma oskusi ning teadmisi täiendada ning suurendada oma panust ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Täiendõppe ja teadmistega seotud osa:

Lisaks varasematele kogemustele tasub kirjas mainida ka kokkupuudet täiendõppega või teadmistega, mis aitavad Sul antud valdkonnas ennast pidevalt täiendada ja olla kursis uusimate trendidega. See näitab tööandjale, et oled valmis töötama kõrgtehnoloogilises keskkonnas, kus on võimalusi õppimiseks ja enese arendamiseks.

Lõppsõnad:

Kirja lõpus on võimalus veelkord võtta kokku oma motivatsioon ja huvi töökoha vastu. Siin on sobilik lisada tööandja kohta positiivne kommentaar. Lõpus võib kindlasti tänada tööandjat antud võimaluse eest ja loota positiivselt tulevikule.

Kokkuvõtteks:

Motivatsioonikiri peaks olema kirjutatud selgelt, korrektselt ja professionaalselt. Kirjas peavad olema kirjeldatud Sinu varasemad kogemused, teadmised, tugevused, ambitsioonid ja soov panustada organisatsiooni eesmärkide saavutamisse. Lisaks peab Sinu kirjast välja tulema huvi antud töökoha vastu ning motiveeritus sellele töökohale kandideerida.

Tööandjal peab jääma Sinu kirjast mulje, et oled sobiv kandidaat antud töökohale ja Sul on soov panustada organisatsiooni arengusse ning saavutada selle eesmärke. Edu kirjutamisel!