Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada kokkuvõtet?

Kuidas kirjutada kokkuvõtet

Kokkuvõte on oluline osa igasugusest tekstist või dokumentist. Selle kirjutamine võib olla keeruline, kuid selles artiklis näitan teile, kuidas teha seda tõhusalt ja efektiivselt.

Mida tähendab “Kokkuvõte”?

Enne alustamist vaatame, mis on “kokkuvõte”. Kokkuvõte on teksti või dokumendi lühem versioon, mis sisaldab selle peamist sisu. See on tehtud eesmärgiga, et lugejal oleks lihtne ja kiiresti aru saada tekstsõnumi põhisisust ilma täispikka teksti lugematta.

Kokkuvõte võib olla formatiivne (mis näitab kogu teksti sisu), võrdlev (mis võrdleb erinevate allikate sisu) või arvamuslik (mis sisaldab ainult kirjutaja arvamust). Selle põhjal on oluline kindlaks määrata, millist tüüpi kokkuvõtteid on vaja kirjutada ning samuti välja selgitada konkreetse kokkuvõtte eesmärgid.

Kokkuvõte peaks olema lühike, kuid ka sisukas ning sisaldama täpselt kõiki teabeallikast esitatud andmeid. Kuna kokkuvõtet kasutatakse sageli teabe levitamiseks edasi, on oluline, et sellest saaksite aru ka need, kes ei ole originaalteksti lugenud. Seepärast peab see olema selge ja arusaadav.

Kokkuvõte teemaseadmine

Kokkuvõtte koostamiseks on oluline hinnata materjali, mida kokkuvõttes tuleb käsitleda. Alustuseks on vaja mõelda, mis on kokkuvõtte eesmärgid ja mis teavet on tarvis paljundada.

Kirjutage esmalt kõige olulisemad ideed, mida sisaldab originaalteos, siis valige tehnikad ja meetodid, et muuta need ideed arusaadavaks ja nende tarvis kokku panna informatiivne, selge ja täpne kokkuvõte.

Parim viis seda teha on keskenduda peamistele fookuspunktidele, mida tahate lugeja jaoks esile tuua. Need punktid rõhutavad olulisemaid ideid ja aitavad lugejal leida materjalist kõige olulisemad ja sisukamad osad.

Kokkuvõtte kirjutamine

Kui olete kokku pannud kõige olulisema sisu teabeallikast, olete valmis alustama kokkuvõtte kirjutamist. Siin on mõned sammud, mida järgida, et kirjutada tõhus ja efektiivne kokkuvõte:

Esimene samm on lugeja jaoks konkreetse kirjutamisstiili valimine. See valimine peaks arvestama lugejate teadmisi ja nende huvisid, et teie tekst kõnetaks oma lugejat tõhusalt.

Kasutage pikemaid lauseid, kui teie kirjutamine on järjekindel ja loogiline. Teades, et on vaja selliseid lauseid kasutada, on oluline arvestada lugeja tähelepanuvõimega.

Pöörake tähelepanu peamistele teguritele, mis hoiavad tähelepanu lugejalt. See hõlmab ka kaheaastaseks muutuva struktuuri on vaja kasutada.

Kasutage paljundussõnu lugejale edasiminekuks, mida nimetatakse järjestussõnadeks. Need sõnavabad aitavad meelitada lugeja tähelepanu, kui ta liigub edasi kokkuvõttes ja seab fookuse suuremate ideede jaoks.

Arvestage vormi, kus kokkuvõte peab olema esitatud. Näiteks kui tegemist on töökohakokkuvõttega, siis see peaks olema tõhus ja professionaalne.

Kasutage aktiivset kirjutamis, mis kasutab tugevaid sõnu, et edastada usaldusväärsust ja tõhusust. Näiteks “peab” asemel “võiks” kasutamine toob välja teie kindlust ja tõsta suuremana välja.

Kokkuvõte SEO sissevõtmine

Kokkuvõtte tekitamine ja selle sobitamine järgides SEO-standardite nõudeid on oluline selleks, et teie kokkuvõte jõuaks sinna, kuhu see peaks – otsingumootorite esilehtedele.

Siin on mõned sammud, mida saate teha, et tagada teie teksti head positsiooni otsinguteekondes:

Kasutage oma tugevamate võtmesõnade jaoks sobivaid pealkirjade ja alapealkirjade kombinatsioone. See aitab lugejal mõista, mida kirjutate, kuid samuti aitab see ka Google’il kohandada teie kokkuvõtte asjakohasust otsingu ajal.

Kasutage võtmesõnu järjepidevalt kokkuvõtte tekstimassides. Kuid ärge kasutage neid liiga palju ja dialoogis mittevajalike kohtade jaoks – see võib kaasa tuua kokkuvõtte aeglustumise lugejale.

Süstemaatiliselt lisage võtmesõnu, nimelt alt- ja pilditekstides. See aitab suurendada teie kokkuvõtte optimeerimise taset – kui otsingu ajal kuvatakse ka pilte ja pilditekste, siis näeb Google et teie kokkuvõte on väga täpne, ning saadab selle otse esikuple.

Pange tähele, et SEO optimeerimine ei ole üksnes võtmesõnade rohkete kasutamisest. Teine oluline faktor on kõrge lugejate hulk. Seetõttu on vajalik kokkuvõtte loomiseks kõige kasulikumate premium allikate kohaselt välja valitud võimaluste kasutamine.

Kokkuvõtte lõpetamine

Lõpuks, kui kokkuvõte on valmis, on oluline seda lõpetada tugevalt. Mida te soovite kokkuvõttest, et lugeja kaasa võtaks? Millist sõnumit tahate edasi anda? Siin on paar võimalust, et lugejat kutsetööl hoida:

Lõpetamine hästi-reflekteeritult teeb lugejale näilise kokkuvõtte tugevalt kinni: teil on win-win-olukord. Kui kokkuvõte on spetsiifiline ja tugev, hoiab see lugejat kokku täispikk teksti tundide kaupa lugemist ajaressursist säästes.

Veenduge, et lõpptulemus viidaks kokkuvõtte tähtsusele kui näiteks millelegi poeesest. Ei ole vaja hakata süvenema teksti tagasipöördumisele just selleks, et kinnitada teie neutraliteet.

Lõpuks soovitan kasutada neid samu põhimõtteid mis allpool kirjapandud viieteistkümne punktiga, andes kokkuvõttele selge, sügava ja täpse sisu, et saavutada oma kokkuvõtte eesmärgid.

Kokkuvõtte tõhus loomine nõuab aega ja tähelepanu, kuid kui täita ootused, suudetakse kokkuvõte kirjutada nii mudelitena nii kokkuvõtvate osade kogumina. Nii saate lugejaid kinni pidada ja veenduda, et teksti tähtsad osad jäävad hoolikalt alles.