Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada iseloomustust?

Kuidas kirjutada iseloomustust – eksperdijuhend mitmekülgse ja tervikliku iseloomustuse koostamiseks

Kui peate esitama kandidaadi kohta iseloomustuse, on see tavaliselt valemi järgi koostatud tekst, kus tuleb välja tuua isiku tugevused ja nõrkused, kvalifikatsioonid, erioskused, isiksuseomadused jne. Korralikult koostatud iseloomustus on vahendiks, mis võib aidata teil valida õiget inimest teatud ametikohale, aga ka hinnata individuaalseid ainulaadseid omadusi, et leida sobiv inimene konkreetsele töökohale.

Kuidas kirjutada terviklikku ja mitmekülgset iseloomustust, mis aitab tööandjal kandidaadi kohta paremini teada saada? See artikkel uurib praktilisi nõuandeid ja meetodeid, mis aitavad teil luua professionaalset ja kvaliteetset iseloomustust.

Valmistage ette nimekiri omadustest, mida peate hindama:

Enne iseloomustuse koostamist ebamäärase info kogumiseks on mõistlik koostada nimekiri omadustest, mida peate kandidaadil esile tõstma. See võib sisaldada erinevaid omadusi, alates erialastest teadmistest kuni pehmeteni nagu kohusetundlikkus ja seikluslikkus.

Töötage koos kandidaadiga

Kui kandidaat ei ole teadlik, et peate iseloomustust koostama, küsige luba. Kutsuge töötaja koosolekule ja selgitage, miks kirjutate iseloomustust, millised detailid kirjeldusele lisatakse, millal see esitatakse jne. See peaks looma usaldusliku suhte kandidaadiga ja võimaldama teil kandidaadi iseloomustust terviklikumalt kirjutada.

Algus

Kui alustate iseloomustuse kirjutamist, suunake oma tähelepanu kandidaadi töökohustustele. See võib sisaldada erinevaid üksikasju, nagu teemaread, rühma suurus, vastutus, eelnev kogemus jne. Kirjuta siia konkreetsed andmed, nii et tööandja saaks aru, mis tööd kandidaat varem teinud on. Seejärel loetlege töökohustused, mida töötaja peaks tulevikus täitma.

Professionaalsed kvalifikatsioonid

Siis liigutame edasi kandidaadi professionaalsete kvalifikatsioonide juurde. Siin saate kirjutada erinevatest oskustest, tugevatest külgedest, isiksustomadustest jms. Töötage välja tugevad näited ja põhjendage neid, nimetades antud valdkonna töökogemust, tööülesandeid, saavutusi ja projekte.

Isiklikud omadused

Kandidaadi isiklike omaduste iseloomustamine on sama tähtis kui tema professionaalsete erialaoskuste iseloomustamine. Kaaluge erinevaid omadusi, nagu kohusetundlikkus, initsiatiiv, iseseisvus, loovus jne. Kasutage konkreetsed näited sellistest omadustest, sest abstraktsete omaduste loetlemine on tavaliselt ebapiisav ning annab tööandjale vähemdünaamilise ülevaate.

Soovitus

Lõpeta iseloomustus tööandja jaoks olulise soovitusega, kas tõsta esile kandidaadi tugevusi, toonitada, et ta sobib antud kohta või millises kohas võiks töötaja silma paista. Kui teil on vastutusolukohal asuv isik, kes annaks teile hea tagasiside, võite pöörduda ka tema poole ja küsida otseseid soovitusi.

Kokkuvõte

Kirjalik iseloomustus on võimeline aidata kandidaatidel tööotsingutel. Professionaalne iseloomustus esitab kandidaatide tugevused ja kiidavad tööandjatele nende oskusi, isiklikke omadusi ja eelnevaid töökogemusi. See aitab tööandjal hinnata töötaja sobivust, kvalifikatsiooni ja väljavaateid töökohal. Selleks, et töötaja iseloomustus oleks lõpuks võimalikult hea, tuleks teda kirjutades küsida kandidaadi kohta võimalikult palju teavet ja kasutada professionaalset ülevaadet töökohustustest ja pädevustest. Hedade soovitustega on võimalik luua professionaalne iseloomustus, mis eelistab kandidaadi valikut mõjutada.