Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada avaldus kohtutäiturile?

Kuidas kirjutada avaldus kohtutäiturile?

Kui olete jõudnud punkti, kus teie rahaline olukord on halvenenud ning võlakohustuste täitmine on muutunud keeruliseks, võib juhtuda, et võlausaldaja võtab kohtuga ühendust. Kohtutäiturit saadetakse teie juurde, et ta koguks võlgnevusi ja tagaks võlausaldajale tagasimaksmise. Viivitus võib põhjustada olukorra halvenemist ning seetõttu on oluline, et tulemuste saavutamiseks peate kirjutama avalduse kohtutäiturile.

Enne avalduse koostamist peate olema kindel, et olete oma õiguste ja kohustuste kohta täielikult informeeritud. Seetõttu peaks avalduse koostamine toimuma koostöös oma õigusnõustaja või advokaadiga. Peale selle peate olema valmis esitama tõendeid, sealhulgas maksekorralduste, arvete, lepingute ja muu asjakohase dokumenditeabe kohta.

See artikkel annab teile praktilisi näpunäiteid avalduse koostamiseks kohtutäiturile. Järgige alltoodud samme ja suurendage oma võimalusi edukalt lahendada võlgnevustega seotud küsimusi.

Avalduse ettevalmistamine

Esimene samm avalduse koostamisel on sisu ettevalmistamine. Peate oma olukorra selgeks tegema ja välja nuputama, milliseid punkte soovite oma avaldusse lisada. Pidage meeles, et kohtutäituri eesmärk on tagada võlaglaase sujuv tagasimaksmise protsess. Seetõttu peate olema valmis andma üksikasjaliku ülevaate oma finantssituatsioonist, et saaksite koostööd teha kohtutäituri ja võlausaldajaga.

Esimesed sammud, mida peate tegema avalduse koostamiseks, on järgmised:

Pealkiri

Alustage avalduse koostamist pealkirja kirjutamisega, mis võiks olla midagi sellist: “Avaldus kohtutäiturile võlgnevuse kohta”. Selle pealkirja abil saate kohtutäituri tähelepanu kohe teie avaldusele.

Sissejuhatus

Teine samm on sissejuhatuse kirjutamine, kus kirjeldate oma olukorda lühidalt. Kuna kohtutäiturid saavad palju avaldusi päevas, peate veenduma, et teie avaldus paistab silma ja edastab teie olukorra selgelt ja täielikult. Sissejuhatus on vahend, et avaldusest oleks võimalik alustada ning juhib ka kohtutäituri tähelepanu probleemidele, mida soovite lahendada.

Põhitekst

Järgmisena keskenduge oma avalduse põhitekstile. Pidage meeles, et teie esitatud teave peab olema täpne ja eesmärgipärane. Teie eesmärk peaks olema veenda kohtutäiturit, et olete tõsiselt oma finantskohustuste täitmisega ja et olete valmis koostööd tegema, et jõuda kokkuleppele võlgade tagasimaksmise osas. Siin on mõned näpunäited, mida peaksite oma põhitekstis kaaluma:

Oma rahalise olukorra kirjeldamine võimalikult täpselt. Selgita oma sissetuleku, väljamineku ja kulude tingimusi nii, et kohtutäitur saaks aru, miks teie finantsvõimalused on piiratud.

Selgitage, kuidas olete seni püüdnud finantskohustustega toime tulla ning kuidas teil on olnud varasemalt tagasimaksegraafikuid.

Liikuge seejärel konkreetsete probleemide juurde, kui võimalik. Selgitage, mis on võlgnevused, mis on algataja, ning kuidas te täna finantssidemeid lahendada kavatsete. Konkreetsete kirjalike kinnituste esitamine on abiks.

Lõpetage oma põhitekst oluliste punktide kokkuvõtte ja lõpusõnaga. Selgitage, mida olete teinud finantskohustuste täitmiseks ja pakuge välja oma plaan järgmiseks.

Võimalike vigade ennetamine

Enne lõpliku avalduse vastuvõtmist peaks teie nõustaja veenduma, et teie avaldus kohtutäiturile on vigadeta. See sisaldab õiguslikke vigu ja õigekirjavigu, mis võivad teid hilisemal ajal mõjutada. Samuti peaks ta kinnitama, et olete kõik oma võlad kirjalikult esitanud ning valmis uurima alternatiivseid makseviise kui tasud pole varsti võimalikud.

Kokkuvõte

Kirja pandud on kuidas kirjutada avaldus kohtutäiturile. Ärge unustage, et kohtutäituri eesmärk on aidata teil teie finantssidemeid lahendada, kuid see võib olla keeruline, kui ei selgitata oma olukorra, probleemide ja kavatsuste kohta arusaadavalt. Kui teil on raskusi avalduse koostamisega, peate oma õigusnõustaja või õigusvõimult nõu küsima. Keerake eesmärki edasi ja pidage meeles, et eesmärk on leppida kokku võlasumma tagasimaksmine. Pidage meeles, et teie avaldus peab olema hästi ette valmistatud, sisaldama kõiki olulisi punkte ja olema täpne võimalike vigade osas.