Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada arutlust?

Kuidas Kirjutada Arutlust: Uue Perspektiivi Kallakul

Arutlus on tekst, mis seisneb autoripoolse seisukoha või arvamuse väljendamises mingi probleemi kohta. Seda tüüpi tekstid on olemuselt argumentatiivsed, kuna autor püüab tutvustada ja tõestada oma seisukohta arusaadavalt keskendudes faktidele, põhjendustele, ja loogilistele lahendustele. Kuidas kirjutada arutlust? Selles artiklis püüame teid juhendada, kuidas kirjutada haaravat ja mõjusat arutlust, mis suudab lugeja täielikult kaasa haarata.

Selleks, et tuua välja olulised sammud oma arutluse kirjutamiseks, on see artikkel jagatud neljaks peatükiks: ettevalmistus, struktuur, kirjutamise oskused ja parandusviisid. Neid lõike on igaüks illustreeritud näidetega, mis aitavad teil seda protsessi mõista ja paremini rakendada.

Ettevalmistus

Kirjutades arutlust, on oluline teada esmast probleemi või teemat. See aitab teil tuua välja olulised faktid ning analüüsida olukorda. Seetõttu on arukas alati tutvuda teemaga, mida kavatsete kirjutada.

Struktuur

Selleks, et kirjutada mõjusat arutlust, on oluline konteksti andmine probleemi asjakohasuse kohta. Alusta oma artiklit mõne mõtlemapaneva fraasiga, mis aitab lugejal tuvastada olulisi mõisteid. Seejärel, selgitades põhiprobleemi tuleks enumereerida argumente, mida peate edasi rääkima. Enne enda standpunktide välja toomist tuleb tutvustada ja analüüsida nende kohta käivaid eri seisukohti. Pärast seda tuleb kuulutada oma positsioon ning põhjendada seda loogika, faktide ja tõendite alusel.

Kirjutamisoskused

Argumenteerimine pole sama, mis lihtsalt faktiline informatsioon, see on ühendatud meeltega, et keel oleks rohkem visuaalne ja meelde jääv. See efektiivsem meeltega ühendus koos selgema sõnumi esitamisega nõuab vähem sõnu ja lihtsamaid lauseid. Hea arutluse kirjutamine on kaasahaarav kirjutamine. Järgige vähemalt mõnda järgnevat tehnoloogiat:

Valige see sõna, mis kujutab ideid paremini häälega.
Eemaldage ebavajalik informatsioon, kui see on sobimatu.
Jätke laused püstitamata nii, et lugejad hakkaksid küsima asjakohased küsimused.
Mitte ainult alguses, vaid ka arutluste keskel kasutage küsimusi lugejate kosutamiseks.

Parandusmeetodid

On oluline märkida, et soovitud tulemuste saavutamiseks tuleks oma tekstides korra võtta tagasi ja teha korrektuurid sellel hetkel, kui tekst on valmis. Parandused aitavad vähendada argument virnastusest ning parandada artikli üldist struktuuri ja selgust. Parandamisel tuleb järgida teatud soovitusi:

Kontrollige kolme Peregrine’i seadust – selgust, korrektsust ja mõõdukust.
Veenduge, et kirjakuju ja kirjutusstiil vastavad teie arutlusele.
Kontrollige sõnade õigekirja, grammatikat ja lauseehitust.
Lugege oma tekst ja muutke, mida vaja korrektuuride tegemiseks.
Veenduge, et jätate Artikli kirjalikule tihedusele ruumi, et arutluse sisu saaks paratamatult rohkem mõju avaldada.

Kokkuvõte

Selles artiklis, olete saanud teada, kuidas kirjutada suurepäraseid arutlusi, uuendades oma kirjutamisviise ja tehes tulemuseks lõpuks ainulaadse teose. Oma arutlustes saate oma arvamuste, loogika ja faktide abil tõsta inimeste teadlikkust, parandada seoseid, mõjutada muutusi ja parandada maailma üldist olukorda. Nii et, alustage kohe ja kirjutage oma suurepärane arutlus, mis esindab teie ideid ja arvamusi täiuslikult. Laske oma sõnadel minna kaugemale, võite olla mis tahes tüüpi kirjanik, nii kaua kui olete kirjanik. Lihtsalt ütle seda, mis on meelest läbi käinud.