Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada analüüsi?

Kuidas kirjutada analüüsi

Analüüs on kirjalik töö, mille eesmärk on uurida ja selgitada mingit olukorda, nähtust või teemat. Analüüsi koostamine võib olla keeruline protsess, kuid korralikult tehtuna annab see väärtuslikku teavet. See artikkel annab juhiseid selle kohta, kuidas kirjutada analüüsi, et saaksite edukalt valmistuda selleks, mida tulevikus võib vaja minna.

Valige teema

Enne selle alguseni jõudmist peate alustama teema valimisega, mis on analüüsiks sobiv. See peaks olema mingi nähtus või protsess, mille kohta te soovite rohkem teada saada ja mille kohta on olemas piisavalt teavet. Teie valitud teema peaks olema teile huvipakkuv, nii et teil on motivatsioon selle kohta rohkem teada saada.

Koguge teavet

Koguge oluline teavet oma valitud teemaga seotud allikatest. See võib hõlmata erinevaid dokumente, ajakirju, raamatuid, ajaloolisi andmeid ja intervjuusid inimestega, kes on valitud valdkonnaga seotud. Peate tagama, et kõik kogutud teave oleks tões ja täpne.

Järgige analüüsi struktuuri

Analüüsi koostamiseks on olemas põhiline struktuur. Selle hulka kuuluvad sissejuhatus, taustteave, analüüsi detailne kirjeldus ja lõpuks järeldus. Alustage sissejuhatusega, kus määratlete teema ja analüüsi eesmärk ning tutvustage tööd. Taustteave peaks selgitama teema ajaloolist tausta ja olukorda. See peaks aitama lugejal teemat paremini mõista.

Kirjeldage analüüsi põhiosa

Analüüsi detailne kirjeldus peaks keskenduma põhiteemale ja sisaldama teie kogutud teavet. Pöörake tähelepanu kõige olulisemale teabele ja seostele, et selgitada, miks analüüs on oluline. Kasutage selleks graafikuid, tabeleid, jooniseid ja muid visuaalefekte, mis annavad lugejale parema arusaama teemast.

Koostage lõplik järeldus

Järeldus peaks sisaldama kogu teavet, mida olete teemaga seoses kogunud ja analüüsinud. Selleks, et järeldus oleks täpne, peate koostama põhjaliku analüüsi aluseks olevad faktid ja tõendid. Kui see on tehtud õigesti, mitte ainult ei anna see lugejale parema ülevaate teemast, vaid aitab ka kaasa teema paremale mõistmisele.

Hinnake oma tööd

Enne töö esitamist hinnake oma tööd kriitiliselt. Kui olete rahul, saatke see oma õpetajale. Lugege kogu töö veel kord üle, et veenduda, et teised inimesed mõistavad seda korrektselt. Lõpuks veenduge, et kirjavigu või grammatilisi vigu ei ole.

Järeldus

Analüüsi koostamine nõuab palju ajalooteadmisi, teema mõistmist, andmete kogumist ning võimekust teha põhjalikku analüüsi. Kuid selle õigeks valmistamiseks kõik vajalikud sammud järgides saab töö täiuslikult valminud. Käesolev artikkel peaks olema abiks selle saavutamiseks.