Nullkulu

Nullkulu

kuidas jagada ühisvara?

Kuidas jagada ühisvara

Ühisvara jagamine on tavaline protsess, mis toimub siis, kui vähemalt kaks inimest otsustavad teha koostööd ühise vara ostuks või omandiks. See võib hõlmata asju nagu kinnisvara, sõidukid ja isegi äriühingud.

Kui olete mingil põhjusel otsustanud koostööd teha ja ühisvara omandada, võib olla raske otsustada, kuidas vara sajandada ja jagada. Selles artiklis uurime erinevaid viise, kuidas ühisvara jaotada ja millised tegurid tuleks arvesse võtta.

Kõigepealt peate kindlaks määrama, millised on teie partnerite eesmärgid ja milline on nende roll ühisvaras. See hõlmab vara kaasomanduses olemise tingimusi ja omadusi, samuti omandiõiguse tingimusi.

Ühisvara jagamise viisid

Ühisvara jagamisel on mitmeid viise, milliste kaudu vara saab sajandada ja jaotada. Näiteks võib valida järgmised variandid:

Fikseeritud protsendi jagamine – iga ühisosa omanikule eraldatakse fikseeritud protsent vara väärtusest. See meetod nõuab üksikasjalikke hindajate raporteid ja kindlaid kokkuleppeid ühisvara hinnangul.

Kujutamänguline jagamine – kõik omanikud tõmbavad välja nimed, mis näitavad nende vara protsendiosasid ning valitud protsentidest omistatakse vastavalt omandi kaudu igale omanikule.

Varaklassid – võib ette näha, et kõik ühisosa omanikud omavad vara erinevaid varaklassisid, et jagada vara kasumit või kahjumit nii, et see tagaks nende individuaalsete huvid.

Pärast ühisosa sajandamise viisi valimist on oluline mõelda muudele teguritele, mis võivad mõjutada ühisvara jagamist. Näiteks võib kaaluda järgnevaid punkte:

Kui on võlausaldajaid, tagatud laene ja kohtuvaidlusi, tuleb see pretsendentidele läbi mõelda.

Kui vara müük tuleb kasuks, siis tuleb mõelda, kas see on ette nähtud, kui tekib eriarvamusi, kuidas omandiõigust jagada.

Kui vara sisaldab tulu või onkulusid, peavad kõik osapooled toetama oma kasu ja kohustusi.

Kuidas ühisvara jagatakse, mõjutab mõnevõrra tulumaksu tagastamist ja maksumaksja plaane.

Kui kaua omandiõigus kestab, saab kokkuleppeid sõlmida, nagu ka asjaolu, et kaasomandis olev vara võib kell eri hetkel minna müüki, et omada aja osas kindlaid solvanguid.

Teine tegur, mida kaaluda, on see, kuidas jagatakse kasumit või kahjumit, seda tuleb mõelda nii, et vara omandiks olioel huvitatud osapooled saaksid ka õiglase kasu oma nõuetest.

Võib olla vaja teatud ühiste määrused, et teha kindlaks, kuidas teatud otsustused omandi kaudu tehakse, nagu näiteks, kuidas müük toimub.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ühisvara jagamine on oluline ja see nõuab hoolikat kaalumist nende mõjutavate tegurite lõikes. Paljud neist küsimustest võivad nõuda professionaalset nõustamist, et valida õige sajandamismeetod ning luua selge, kirjalik ja õiglane omandiõigus. Võib olla ka keeruline välja mõelda ka hinnanguline väärtus või kui soovid jagada vara siis, kui teised omanikud on varem surmade läbi langenud.

Tasub tugevalt kaaluda notariaalset testamenti, et ennetada tulevikus tekkinud kahtlusi ja võimalikke probleeme. Seega tuleb hoolikad läbirääkimised on tehtud enne kui otsustatakse omandi jagamine olema, asetades nõustamise ja loovuse rõhuasetuse.