Nullkulu

Nullkulu

kuidas asutada mtü?

Kuidas asutada MTÜ?

Kui soovite algatada mittetulundusühingu (MTÜ), peaksid teadma, et tegemist on ulatusliku ja pingelise protsessiga. Selleks, et kõik läheks tõrgeteta ning organisatsioon saaks edukalt käivitatud, peate olema valmis palju pingutama. Mitte kõik ei tea, kust alustada. Seepärast oleme koostanud selle käsiraamatu, et aidata teil käivitada oma MTÜ esimene samm.

Käesoleva artikli eesmärk on anda teile kõik vajalikud juhised MTÜ asutamiseks. Lähtume kraafikust, mis aitab algajatel lihtsalt ja selgelt aru saada, kuidas sellist organisatsiooni käivitada.

Mis on MTÜ?

MTÜ ehk mittetulundusühing on organisatsiooni tüüp, mille eesmärk on ühiskondlike huvide edendamine, kus tegevus ei ole suunatud omakasule. Tähtis on aru saada, et MTÜ tegevus on vastutusrikas ja vajab põhjalikku ettevalmistust. Et saada ametlikult registreeritud MTÜ-ks, peate täitma kõik vajalikud seaduslikud nõuded ja dokumendid.

Mis on MTÜ asutamise protseduur?

MTÜ asutamine on üsna keeruline protsess, mis nõuab palju aega, teadmisi ja pühendumist. Kõigepealt peate koostama organisatsiooni põhikirja. See on dokument, mis kirjeldab üksikasjalikult organisatsiooni eesmärke, tegevusi ja selle liikmete õigusi ja kohustusi. Põhikirja tuleb esitada koos avaldusega asutamiskoosoleku kutsumiseks maakonnakeskusele.

Kuidas ette valmistada organisatsiooni põhikiri?

Organisatsiooni põhikiri peab vastama kehtivale seadusandlusele ning peaks sisaldama järgmist teavet:

– organisatsiooni nimi ja eesmärgid;
– organisatsiooni aadress ja tegevuspiirkond;
– organisatsiooni eesmärk ja tegevusala;
– liikmete nimekiri ja sisseastumisprotseduurid;
– juhtimine ja hääleõigused;
– liikmemaksu summad ja maksmise kord;
– juhatuse ja teiste töötajate volitused ja vastutus;
– organisatsiooni vara ja selle haldamine;
– raamatupidamine ja aruandlus;
– põhikirja muutmise kord ja protseduur.

Põhikirja koostamisel peate olema ettevaatlik, et selle sisu vastaks kõigile seadusandluses sätestatud nõuetele. Kuidas leida kodumaises seadusandluses õiget ja vajalikku teavet, uurida seda ja koostada põhikirja kooskõlas seadustega? Mõned inimesed valivad selleks ise uurimise tee, teised valivad tulu teeniva veebisaidi, mis pakub tuge MTÜ-lepingu loomisel.

Koosoleku kutsumine

Kui MTÜ põhikiri on koostatud, tuleb see välja trükkida ja kanda maakonnakeskuse andmebaasi. Koos avaldusega peate esitama ka viimase majandusaasta aruande. Seejärel saate kutse korraldada asutav koosolek.

Asutav koosolek

Asutava koosoleku ajal saate ametlikult käivitada organisatsiooni ja valida selle juhtivad töötajad. Ärge unustage, et selline koosolek peab vastama nõutavale quorumile. Selleks peate kutsuma kokku piisava arvu inimesi, kes peavad esindama vähemalt poolt asutamislepingus määratud liikmetest.

MTÜ registreerimise maksud

MTÜ asutamise hind koosneb erinevatest tasudest, sealhulgas riiklikest registreerimistasudest, notaritasudest ning juriidilistele teenustele kulutatud rahast. Hind võib olenevalt riigist erineda. Eestis liiguvad hinnad keskmiselt 300-400 eurot, millele lisandub 10-20 eurot MTÜ nime kontrollimises, kuna kontakt esitatakse eraldi taotluse korras.

MTÜ käivitamine

Kui MTÜ on juriidiliselt registreeritud, saate alustada tegevusega. Enne tegevuse alustamist peate aga täitma kõik muud MTÜ loomise nõuded, sealhulgas:

– organisatsiooni sisekorra eeskirja koostamine;
– loa taotlemine kontsernidelt, kelle eesmärgiks on rahvahulga ühendamise kontroll;
– etivate ruumide registreerimine;
– arvepidamise ja raamatupidamise pidamine;
– maksudeklaratsioonide esitamine.

MTÜ loomise protsess on pikem kui paljud teised protsessid, kuid suurimad takistused on teel võimalikult lihtsalt kõrvaldatavad, kui kasutate õigeid juhiseid. Selles artiklis oleme kokku võtnud kõige olulisemad sammud, mida peate protsessi jaoks järgima. Meil on hea meel aidata teid alati võimalikult parimal viisil.