Nullkulu

Nullkulu

kuidas teha mtü?

Kuidas teha MTÜ:
Kasulikud sammud, selgitused ja nõuanded

Kui olete mõelnud mittetulundusühingu loomise peale, siis ilmselt on teil küsimusi – mida see tähendab, kuidas alustada ja mida on vaja selle ohjamiseks? See artikkel annab teile vajaliku teabe, kuidas luua mittetulundusühing, esitades väga detailsed juhised ja nõuanded. Meie eesmärk on seletada, kuidas seda teha, võttes arvesse tüüpilisi küsimusi ja probleeme, millega inimesed tavaliselt kokku puutuvad.

Mittetulundusühingu loomine on loomulikult väga tõsine ettevõtmine ning enne alustamist tasub läbi mõelda, kas teie idee saab toimima ning kas olete valmis igapäevaselt selle eest vastutust kandma. Samas aga on MTÜ loomine ka väga rahuldustpakkuv, sest võimaldab aidata oma kogukonda või edendada oma hobi. Siit edasi leiad põhjaliku ülevaate sammudest, mida pead astuma, et luua oma MTÜ.

Esimene samm: Valmistuge

Kui olete kindlaks teinud, et soovite alustada oma MTÜ loomist, siis tuleb valmistuda nii ajaliselt kui ka asjaajamisega. Soovitav on kokku leppida kohtumine äriregistriametnikuga, et saada selgust menetluskäikus, ettevalmistuste nimistus ja kuidas tulla toime menetlustega.

MTÜ registreerimisprotseduurid võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kus otsustate oma MTÜ registreerida. Kui tahad seda teha Eestis, siis pead valmistama ette järgmised dokumendid:

Mittetulundusühingu asutamisleping

Esmalt peate looma asutamislepingu, millele on alla kirjutanud vähemalt 2 asutajat. Asutamisleping peab sisaldama järgmisi andmeid:

– MTÜ nimi (tegelikult nimetatakse seda põhikirjaliseks nimeks);
– Asukoha aadress;
– Eesmärgid;
– Asutajad ja nende andmed.

Märkus: Asutamislepingu saate koostada ise või kasutada ametiasutuse poolt koostatud näidist. Siiski tasub kasutada ametlikke näidiseid, mis tagavad vajaliku sobivuse.

MTÜ põhikiri

MTÜ põhikiri on dokumendi tunnistus, mis sisaldab põhjalikke andmeid MTÜ õigusliku seisundi ning selle tegevuse aluste kohta. Põhikirja koostamisel tuleb märkida:

– MTÜ nimi;
– asukoht;
– eesmärgid;
– fondihalduse omadused ja rahaline planeerimine;
– juhatuse liikmed ning nende volitused;
– üldkoosolekuruumide valimise ja juhtimise protsessid.

Märkus: Enamik riike kehtestab põhikirja tunnused, millele MTÜ loomisel tugineda.

Juhatus

MTÜ juhatus peaksite valima kohe pärast selle registreerimist. MTÜ juhatusel on oluline roll mitte ainult tegevuse korraldamisel, vaid ka fondide haldamisel ning MTÜ eesmärkide ja sihtide osana. Märkus: Juhatusel peaksid olema kõik vajalikud koolitused ja kogemused MTÜ juhtimise korraldamiseks, finantsplaneerimise osas.

Teine samm: MTÜ registreerimine

Kui olete valmis ja olete ettevalmistused teinud, siis peate jõudma ametliku registreerimiseni. Siin leiate hulgaliselt nõuandeid, kuidas ametlikult oma MTÜ registreerida. Eestis tuleb MTÜ registreerida äriregistri keskuses. Riigilõiv varieerub umbes 55 eurot ning protsess kestab tavaliselt vähemalt 3 nädalat. Asutamislepingule tehakse kantud äriregistrisse.

Kolmas samm: Avage oma pangakonto

Pärast edukat registreerimist on kõige parem luua eraldi MTÜ tšekk, mis väärtustab fondide ja rahaliste toimingute haldamist. MTÜ pangakontole peaks kandma asutamisel põhisumma.

Neljas samm: Võtke oma mittetulundusühing tegutsemiseks kasutusele

Pärast seda, kui olete registreerinud oma mittetulundusühingu ametlikes võrgustikes ja ametlikes töökohtades, peaks sellest teadma ka kohalik kogukond. Selleks peate reklaamima, jagama infot, kasutama tutvustustegevusi ning kaasatama mitmeid inimesi MTÜ arendusse. Kõigele sellele lisaks tuleb pöörduda ka teadlike mentorite poole, kes saaksid mo toetada ja nõu anda.

Kokkuvõte

Kogu selle protsessi käigus peate meeles pidama, et MTÜ loomine on suur ja keeruline projekt. Kuid kui te hoolikalt mõelda, kuidas oma MTÜ-d kontrollida, siis see on samuti rahuldust pakkuv ning panus ühiskonda.Ülaltoodud juhiste põhjal tehke paika oma tee, järgige instruktsioone täpselt ning otsige abi, kus seda vaja on. Õnne oma uue MTÜ ehitamisel!