Nullkulu

Nullkulu

kuidas arvutada puhkuseraha?

Kuidas arvutada puhkuseraha

Töötajatele on puhkuste võtmise õigus vajalik ja see on tavaliselt tööandja poolt töötajatele kehtestatud. Kui puhkuse aeg saabub, siis tahavad töötajad teada mitu puhkuse päeva neil jäänud on ning paljud neist tahavad ka teada, kui palju puhkuseraha nad selle eest saavad. Siit aga tekib küsimus – kuidas määratakse puhkuseraha?

Puhkuseraha arvutamine on üks nendest küsimustest, mis sageli tõstatub ning selle kohta on ka kõige sagedamini küsitud küsimusi. Et aidata töötajatel mõista, kuidas arvutada puhkuseraha, selgitame allpool toodud üksikasjalikumalt kõiki seonduvaid aspekte.

Mis on puhkuseraha?

Puhkuseraha on tasu, mida töötajatele makstakse nende kasutamata puhkusepäevade eest konkreetse perioodi lõpus. Puhkuseraha on kooskõlas töölepingu seadusega ning on summa, mida tööandja maksab töötajale, kui töötaja ei saanud kasutada talle poolt ette nähtud puhkust.

Kuidas arvutatakse puhkuseraha?

Puhkuseraha arvutamiseks on oluline teada, kui palju puhkusepäevi töötajal on jäänud kasutamata. Seda saab arvutada järgmiselt:

– Kogu puhkusepäevade arv aastas: Kui tööandja poolt määratud puhkusepäevad, mis vastab tavaliselt 28-päevasele tööajale, on töölepingus selgesõnaliselt märgitud, võib sellest lähtuda. Näiteks, kui tööandja on määranud 28 päeva puhkust aastas, siis on selle aja jooksul töötajal õigus puhkusele.

– Kasutatud puhkusepäevade arv: Siin peab töötaja ise jälgima, kui palju päevi ta on kasutanud. Samuti võib ta küsida tööandjalt päevade arvu.

– Kasutamata puhkusepäevade arv: Kasutamata päevade arv arvutatakse kogu puhkusepäevade arvu ja kasutatud päevade arvu erinevuse järgi.

– Puhkuseraha arvutamine: Puhkuseraha arvutatakse töötasu jaoks ette nähtud päeva kohta. Selles arvutuses arvestatakse ka tulumaksu ja sotsiaalmaksu. Tavaliselt arvestatakse puhkuseraha alusena keskmist töötasu, sealhulgas kõik, mis näidatud töötaja palgal.

Kuidas arvutatakse puhkuseraha tööandja poolt määratud ulatuses?

Puhkuseraha arvutamine tööandja poolt määratud ulatuses sõltub töölehtris määratud protsendist. Tavaliselt tööandja määrab puhkuserahaks pool töötaja kehtivast palgast. Kui töötaja saab 1000 eurot kuus ja tema puhkusepäevade arv on 28 päeva ning tööandja on määratud puhkuserahaks poole palgast, siis on puhkuseraha summa järgmine:

1000 eurot / (28 / 12 kuud) / 2 = 142,86 eurot

See tähendab, et töötaja saab 142,86 eurot puhkuserahaks.

Millised on alternatiivsed meetodid puhkuseraha arvutamiseks?

Lisaks tööandja poolt määratud ulatusele võib puhkuseraha arvutada ka muul viisil. Näiteks võib arvutada puhkuseraha kõigi töötaja teenitud tasude põhjal. Samuti võib puhkuseraha arvutada iga kasutamata puhkusepäeva põhjal.

Puhkuseraha maksustamine: mida tuleb teada?

Puhkuseraha maksustamiseks tuleb arvesse võtta erinevaid tegureid. Esmalt tuleb arvestada tulumaksu, mis määratakse vastavalt töötaja üldisele tulususele. Samuti tuleb arvesse võtta sotsiaalmaksu, mis arvutatakse töötasu alusel. Nimetatud maksud kinnitatakse poolt kas tööandja või töövõtja. Sotsiaalmaksu tasu, mis arvutatakse tootlusel, on umbes 33% töötasu alusest. Kõik summad määratakse eraldi.

Kas puhkuseraha välja maksmine on seadusega kehtestatud kohustus?

Tööandja on kohustatud maksma töötajale puhkuseraha töölepingus kokkulepitud määras. Samuti on tööandja kohustatud maksma puhkuseraha välja siis, kui tööleping lõpetatakse töötaja palvel või tema poolt rikkudes lepingu tingimusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et puhkuseraha arvutamine ei ole raske, kui välja mõelda, kuidas kogu protsessiga algust teha. Samuti tuleb märkida, et puhkuseraha arvutamine on mõlema osapoole (tööandja ja töötaja) vahel diskussiooni teema. Ainult tööandja ja töötaja vabadus saab vältida vaidluste tekkimist ning tagada õiglase tulemuse.