Nullkulu

Nullkulu

kuidas arvutada emapalka?

Kuidas arvutada emapalka – täielik juhis

Kui olete rase või mõtlete lapse planeerimisele, on tõenäoliselt üks olulisemaid küsimusi, mida endalt küsite, kuidas arvutada emapalka? Emapalk on kõnekeeles töövõimetusrahade hüvitamise vorm, mida makstakse rasedatele naistele, kellel on kavatsus sünnitada või kes on juba sünnitanud. Selles artiklis õpime, kuidas arvutada emapalka ja millised on selle saamise tingimused.

Eesti seadusandlus teeb vahet töövõimetusrahadel ja emapalgal. Töövõimetus on hüvitise saamine füüsilise tervisehäire, raseduse ajal esinevate tervisehäirete või muu haiguse tõttu. Emapalk on aga spetsiaalne hüvitis, mida makstakse rasedatele ja sünnitanud naistele, et tagada nende tulude katvus ajal, mil nad peavad jääma lapsega koduhoolduspuhkusele.

Emapalga arvutamine – millisest summast lähtuda?

Emapalka arvutatakse 100 % baasosa alusel, millest võetakse maha tulumaks, kohustuslikud maksed ja töötuskindlustusmakse. Baasosaks on alati töötaja viimase 12 kuu keskmine brutopalk. Kui tööaeg on olnud lühem, näeb seadus ette arvestada baasosaks täiskohaga töötamise perioodi jooksul teenitud keskmist palka.

Peame märkima, et kui raseda naise või sünnitanud ema sissetulek oli alampalk, saab emaplaani arvutamisel alusena kasutada alampalka. Oluline on ka märkida, et tulumaks kuulub ka mahaarvamisele, mistõttu ei saa olla kahtlust, et arvutustes midagi kispaelaks jäi.

Emapalga arvutamiseks tuleb koostada taotlus, mida dokumendina esitatakse tööandjale ja Haigekassale.

Emapalga taotlemine

Emapalka saavad taotleda naised, kes on viimase kuue kuu jooksul enne lapse sündi töötanud isiklikult vähemalt 12 tööpäeva või kellele makstakse toetust enne kodavarastust. Kehtivad erinevad tingimused, sõltuvalt õigusest emapalka taotleda. Seega on oluline konsulteerida tööandja, töötukassa või haigekassaga.

Emapalga taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

– Emapalga taotlus (vt Haigekassalt), kus on märgitud lapse sünniaeg, ema jaoks makstud haiguslehe arv, ema töötasu arvutamise alused, ema arveldusarve number.

– Sünnituspuhkuse ajal tekkivate päevade arvestus alla 140 päeva või töölepingu lõpetamise tõend.

– Vahelejäänud päevade arvestus üle 140 päeva või haiguslehe aruanne.

– Dokumendid, mis tõendavad lapse sünnitust.

Kokkuvõtteks

Nagu artiklist näha võib, on emapalga arvutamine üsna täpne protsess. Emapalka saavad taotleda rasedad naised ja sünnitanud emad, kes vastavad seaduses ette nähtud nõuetele. Emapalka arvutatakse töötaja viimase 12 kuu keskmise brutopalga järgi. Saadud väärtusest maha arvatakse tulumaks, kohustuslikud maksed ning töötuskindlustusmaks.

Iga naine, kes saab õigust emapalka taotleda, võib oma olukorda paremini mõista, tutvudes sellega, kuidas emapalka arvutatakse. Seda meeles pidades kulgeb protsess sujuvamalt ja ei tekita selle saamise ajal tarbetuid takistusi.