Nullkulu

Nullkulu

kuidas arvutada dekreediraha?

Kuidas arvutada dekreediraha

Tervitus kõigile emadele ja rasedatele! Täna räägime dekreedirahast ja selle arvestamisest.

Dekreedirahaga on seotud mitmeid küsimusi, alates selle suurusest kuni selle arvutamiseni. Seepärast tahame selles artiklis anda teile ülevaate olulisematest faktidest ja juhisteatest dekreediraha kohta. Samuti anname praktilisi näiteid, mis aitavad teil paremini mõista, kuidas arvutada dekreediraha.

Mis on dekreediraha?

Enne kui hakkame rääkima dekreediraha arvutamisest, tuleb selgeks teha, mis see üldse on.

Dekreediraha on hüvitis, mida makstakse rasedatele ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel olevatele naistele. Dekreediraha suurus ja tingimused erinevad riigiti, kuid Eestis kehtivad kindlad reeglid.

Eesti seaduste kohaselt on dekreediraha suuruseks 100% rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal saadud keskmisest palgast ning 100% laste hooldamise ajal saadud keskmisest palgast.

Kuidas arvutada dekreediraha?

Kuna dekreediraha suurus sõltub keskmisest palgast, tuleb see arvutada teatud valemi järgi. Valemi abil on võimalik arvutada ka dekreediraha suurust erinevatel perioodidel.

Dekreediraha arvutamiseks tuleb esmalt leida keskmine palk, millelt arvutatakse dekreediraha. Keskmine palk arvutatakse järgmise valemi abil:

keskmine palk = (brutopalk + lisatasud) / kalendripäevade arv antud perioodil

kus brutopalk on palk enne maksude mahaarvamist ja lisatasud sisaldavad näiteks preemiaid, boonuseid, ületunde jne. Keskmine palk arvutatakse kalendripäevade arvutamisel, st võetakse arvesse ainult need päevad, mil töötaja töötas.

Kui olete leidnud keskmise palga, saate arvutada dekreediraha. Dekreediraha arvutamine toimub järgmise valemi abil:

dekreediraha = 100% keskmisest palgast

Näide: Keskmine palk on 1500 eurot, seega on dekreediraha suuruseks 1500 eurot.

Kuidas arvutada dekreediraha erinevatel perioodidel?

Dekreediraha suurus võib varieeruda sõltuvalt perioodist, mil naine on rasedus- ja sünnituspuhkusel või laps on kodune.

Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal arvutatakse dekreediraha keskmisest palgast, mis on saadud üleni vahetult enne rasedus- ja sünnituspuhkuse algust. Kui naine saab hea palga, tasub tal teha enne rasedus- ja sünnituspuhkust lisatööd, et tõsta oma keskmist palka.

Lapsehoolduspuhkuse ajal arvutatakse dekreediraha keskmisest palgast, mis on saadud 12 kalendrikuud enne lapsehoolduspuhkuse algust. Kui naine on lapsehoolduspuhkusel, ei tasu tema tööandja töötasu, seega ei arvata ka lisa- ja preemiatasusid.

Kasutanud eelnevat valemit ja arvutades rasedus- ja lapsehoolduspuhkuse keskmised palgad ning nende puhkuste ajal saadud dekreediraha, on teil hea ülevaade, kuidas arvutada dekreediraha.

Kuidas taotleda dekreediraha?

Dekreediraha taotlemine on üsna lihtne. Tööandja peab esitama Haigekassale nõutud dokumentide komplekti, sealhulgas rasedus- ja sünnituspuhkuse tõendi või lapsehoolduspuhkuse tõendi, mis kinnitavad naise puhkuseperioodi.

Haigekassa arvutab dekreediraha ja maksab selle otse töötaja pangakontole. Makse toimub tavaliselt töötajale sobival viisil, kas iga kuu või kogu perioodi korraga.

Kokkuvõte

Dekreediraha on hüvitis, mida makstakse rasedatele ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel olevatele naistele. Dekreediraha suurus arvutatakse keskmise palga põhjal, mille töötaja on oma tööandjalt saanud. Keskmine palk arvutatakse brutopalgast ja lisatasudest. Dekreediraha suurus võib muutuda sõltuvalt perioodist, mil naine on rasedus- ja sünnituspuhkusel või laps on kodune.

Eesti seadused kehtestavad selged reeglid dekreediraha suuruse ja arvutamise kohta. Kuidas arvutada dekreediraha on selge ja praktiline teave, mida iga naine peaks teadma. Loodetavasti aitasid meie juhised ja näited teil selles osas veidigi kergemalt liikuda.