Nullkulu

Nullkulu

kui kaua makstakse emapalka?

Kui kaua makstakse emapalka?

Eesti Vabariik on riik, kus lapsevanemad saavad oma lapse sünni järel emapalka, et saaksid lapse eest hoolt kanda. Emapalk on osa lapsehoolduspuhkusest, mis kestab kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Emapalka makstakse tööandja poolt kuni 435 päeva jooksul alates lapse sündimisest. Kuid kui kaua täpselt makstakse emapalka, kuidas seda arvutatakse ja mida see sisaldab?

Emapalk sisaldab põhipalka, mille pealt makstakse ka sotsiaalmaksu, kui töötaja enne lapsehoolduspuhkusele jäämist töölepingus ette nähtud töötasu. Emapalga aluseks võetakse töötaja eelnevate kuude keskmine töötasu, mis on kõige sagedamini 12 kuud enne tulemuslikkuse aruande esitamise tähtaega. Kui tööandjal töötaja eelnevad 12 kuud tööd teinud, kuid lõpetanud lepingu lapsehoolduspuhkuse katkestamisega, siis võetakse aluseks keskmise töötasu arvutamiseks viimased kolm kuud enne lapsehoolduspuhkusele jäämist.

Emapalgalt peavad tööandjad maksma ka sotsiaalmaksu. See hõlmab sotsiaalmaksu, tööandja panust pensionikindlustusse ning tööandja panust töövõimetuskindlustusse, mis teeb kokku 33% emapalga summast.

Palka makstakse kuni 435 päeva jooksul pärast lapse sündi. Emapalka ei pruugi aga maksta läbi kogu lapsehoolduspuhkuse. Näiteks kui emapalga saaja hakkab uuesti tööle või kui lapsehoolduspuhkuse ajal on kavas kasutada lapsehooldusteenuseid, võib emapalka lõpetada enne 435 päeva möödumist.

Emapalka võib võtta ka poole kohaga lapsehoolduspuhkuse ajal. Sellisel juhul arvutatakse emapalk poole kohaga töötamise võimalusega.

Emapalk ei ole tööandja jaoks kulutusvaba, kuna nad peavad nii palka kui ka kõiki sellega seotud maksusid maksma. Samuti on töötaja jaoks oluline silmas pidada, et nad peavad oma emapalga eest maksma tulumaksu vastavalt Eesti maksuseadustele.

Kokkuvõtteks on emapalk lapsevanemale antud rahaline toetus selleks, et nad saaksid lapsega kodus olla ja tema eest hoolitseda. Emapalka makstakse kuni 435 päeva jooksul ning selle arvutamine põhineb eelneva keskmisel töötasul. Emapalka ei maksta läbi terve lapsehoolduspuhkuse ja ka poole kohaga lapsehoolduspuhkuse ajal arvutatakse palk poole kohaga töötamise võimalusega.