Nullkulu

Nullkulu

kui kaua saab emapalka?

Kui kaua saab emapalka?

Emapalk on lapsevanema saadav abi, mis võimaldab neil pühenduda oma lapsehooldamisele ja vajaduste rahuldamisele. Emapalka makstakse Eestis sündiva või lapsendatud lapse esimese kaheksa kuu jooksul. Selle artikli käigus räägime pikemalt emapalga kriteeriumidest, selle maksmiseks vajalikest dokumentidest ning palju muustki.

Kes saab emapalka?

Saavad emapalka lapsevanemad, kes töötavad nii era- kui ka avalikus sektoris ning kes olid enne lapse sündi või lapse vastuvõtmist juriidilise lapse staatuse saanud vähemalt 12 kuud.

Emapalga määras on oluline ka see, kui palju maksustatavat tulu lapsevanem enne lapsehoolduspuhkusele jäämist teenis. Vaatamata sellele, et emapalka makstakse ka neile lapsevanematele, kes pole enne lapsehoolduspuhkusele jäämist palju teeninud, ei tähenda see, et nad saaksid sama palju nagu kõrgema palgaga vanemad.

Kui palju emapalka makstakse?

Kui vanem on enne lapsehoolduspuhkusele jäämist teeninud rohkem kui keskmist palka (1221 eurot), siis makstakse talle emapalka 100% viimase kuue kuu keskmisest brutopalgast. Kui lapsevanem on enne lapsehoolduspuhkusele jäämist teeninud alla keskmise palga, on emapalka 100% tema keskmisest töötasust.

Alates viiendast lapsest on emapalk igal juhul võrdne keskmise palgaga.

Milliseid dokumente on vaja emapalga saamiseks?

Emapalga saamiseks on vajalik lapse isikut tõendava dokumendi koopia. Kui vanem on enne lapsehoolduspuhkusele jäämist töötanud, on vaja tööandjalt saada ka tema töölepingu või lõpparve koopia ning pensionikindlustuse ja töötuskindlustuse aruanded. Need dokumendid tuleb esitada koos emapalga taotlusega.

Millised on emapalgaga seotud kohustused?

Emapalga saajana on lapsevanem kohustatud lapsehoolduspuhkuse ajal osalema Eesti Haigekassa poolt korraldatavates tasuta tervisekontrollides, samuti on vajalik osaleda kohustuslikes immuniseerimisprogrammides.

Millal emapalka makstakse?

Emapalka makstakse igakuiselt ja selle suurus sõltub eelmisel kuul saadud töötasust.

Kas emapalka maksustatakse?

Emapalka maksustatakse samamoodi nagu tavapalgagi – see tähendab, et selle pealt arvestatakse tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseid.

Mis juhtub, kui tööandja maksab töötasu emapalga ajal?

Kui tööandja maksab töötasu emapalga ajal, siis tuleb emapalka tagastada. Seda ei ole vaja teha juhul, kui tööandja maksab lapsevanemale näiteks ettemakset, mida arvestatakse hiljem maha tema töötasust.

Kokkuvõte

Emapalgaga seotud erisused ja kohustused tuleb kindlasti enne lapsehoolduspuhkusele jäämist põhjalikult läbi mõelda ja välja selgitada. Samuti tuleb hoolikalt jälgida, et taotlemiseks vajalikud dokumendid oleksid korrektselt täidetud ja esitatud õigel ajal. Ehkki emapalk on suureks abiks lapsevanematele, kes soovivad oma lapsehooldusele pühenduda, tuleb arvestada ka sellega, et tasuks võib lõppeda juba üsnagi kiiresti.