Nullkulu

Nullkulu

kui kiiresti makstakse haigusraha?

Kui kiiresti makstakse haigusraha?

Haigestumine või vigastus võib peatada inimese töö tegemise. Sellistel juhtudel oleks vaja mingitki toetust, et majapidamise kulud saaksid kaetud. Eestis on see toetus riigi poolt ette nähtud haigusraha näol, mis on seotud tööga seotud tervisehädade korral. Haigusraha aitab tööandja tervisekahjustusest tuleneva tootmiskao eest hüvitamiseks.

Kui kiiresti saab aga inimene haigusraha taotluse esitamisel raha kätte? Sellega tegeletakse sotsiaalkindlustusametis. Kuna selle teema kohta on palju küsimusi, siis antud artikkel uuribgi, kui kiiresti makstakse välja haigusraha.

Millal saab haigusraha kätte?

Haigusraha saamiseks peab inimene esmalt teadma, kes on tema tegelik tööandja. Kui tööandja on lepinguline, siis on ta ka I töövõimetuslehe väljastaja. Kui aga tööandja kasutab tööjõu rentimise teenust, siis peaks ta andma rentijale informatsiooni esimesest haiguspäevast. Seejärel saab rentija väljastada haiguslehena2 töövõime kaotuse tõendi.

Haiguslehte täidab arst või tervishoiutöötaja, kes leiab, et töövõimetus on vajalik. Täidetud haigusteatis annab dokumentide ja nõue läheb sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusametile laekunud töövõimetuslehed töödeldakse sama päeva jooksul. See protsess võtab paar tundi aega.

Haigusraha makstakse välja pärast esimest haiguspäeva. Esimese haiguspäeva eest tasub tööandja töötajale vähemalt 70% tema töötasust. Selle ajal ei maksta haigusraha. Haigusraha saamiseks tuleb esitada taotlus 10 tööpäeva jooksul.

Mida tähendab haigusraha?

Haigusraha on rahaline toetus, mida makstakse inimesele, kes on töövõimetuks tunnistatud haiguse tõttu. Haigusraha makstakse tavaliselt kindlal ajal, sõltuvalt haiguse kestusest. Väljamakse summa sõltub inimese töötasust valitud perioodi jooksul.

Kui kaua saab haigusraha?

Haigusraha kestus oleneb haiguse tõsidusest ja iseloomust. Haigusraha makstakse 182 kalendripäeva jooksul alates haiguspäevast. Seda võib ka pikendada, kui inimene on pikka aega haige olnud. Haigusraha saamine lõpetatakse, kui inimene taastub ja ta suudab uuesti tööle minna.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et haigusraha maksmise protsess on Eesti riigis kiire. Kui haigusleht on esitatud elektroonselt, siis selles osas ei tohiks probleeme olla. Kuid kuna haigusteadet väljastavad arstid, ei tohiks haigestudes viivitada arsti vastuvõtule tulemisega. Haigestumise korral tuleb esmalt tööandjale teada anda ning siis juba edasi liikuda haiguslehtede ja haigusraha taotlemise protsessiga.

Kõige tähtsam osa sellest protsessist on haiguslehe kiirele hindamisele toetuv haigusraha maksmine ning töötajate kiire abistamine, kes võivad olla ootamatult haiged. Haigusraha aitab neil toime tulla kriisiperioodiga ja nende uuesti tööle naasmisega.