Nullkulu

Nullkulu

kui kaua kehtib autoriõigus?

Kui kaua kehtib autoriõigus?

Autoriõigused on jurisdiktsioonide poolt kehtestatud õigused, mis tagavad autoritele õiguse oma loomingut kasutada, avaldada ja jagada. Autoriõiguse kaitsmine tagab, et keegi teine ei saa seda ilma loa kasutada. Autoriõiguste ulatus, kestus ja muud seadused erinevad riigiti ja aja jooksul.

Autoriõigus kehtib teose autorile eluajaks ja tihti ka tema surma järel teatud aastateks. See kaitseb autori loomingut ja annab talle õiguse selle üle otsustada. Enamasti kehtib autoriõigus 70 aastat pärast autori surma.

Teadlikkus autoriõigustest on oluline, kui soovite kasutada teiste inimeste loomingut ilma nõuetekohase loata. Kuna autoriõigused võivad ulatuda kuni 70 aastat pärast autori surma, võib olla keeruline kindlaks teha, millal konkreetne teos autoriõiguste alt välja langeb.

Kuidas autoriõigused töötavad?

Autoriõigus annab autorile õigused, kuid samal ajal kehtestab ka kindlad piirangud sellele, kuidas loometööd saab kasutada või jagada. Piirangud sobivad erinevatele asjakohastele olukordadele, näiteks kohtuotsustele, tervishoiu valdkonnale ja muidugi ka teadusele ja haridusele.

Autoriõiguse järgi on loomingu kasutamine ilma loata keelatud ja autor on õigustatud hüvitisega, kui keegi tema loomingut kasutab. Kuid kui autoriga ei ole võimalik ühendust võtta, võib loomingut kasutada siiski, kuid tingimused peavad olema selgelt kokku lepitud.

Samuti on teostega seotud varalised õigused, mis tagavad autorile tasu õiguste kasutamise eest. Need sarnanevad teistele intellektuaalomandi tüüpidele, näiteks kaubamärgile või patendile.

Kuidas tagada, et omal loomingut hakatakse kaitsma?

Autoriõigused tekivad automaatselt, kui loominguline teos on loodud. Selle tähenduseks on, et kõik, mida sa lood, kuulub automaatselt sulle. Kuid on siiski oluline, et paneksid teosele kuupäeva, allkirja või muu viisi, mis näitaks, et loomingu autor oled sina.

Kui lood tööd tööandja heaks, tähendab see, et töötootja otsustab, kelleks autoriõigus saab. On siiski oluline, et see oleks enne töö alustamist hoolikalt kirjalikult kokku lepitud.

Siiski on oluline meeles pidada, et mõned teosed ei pruugi olla autorikaitse all. Näiteks: andmebaasid, kellegi keeleliste loomingu tasandi kategooria, hüüded, mõtted, ideed ja avastused. Teoste kaitsmisel on kõige kindlamad loomingulised teosed, mis on õigesti salvestatud ja kindla ajalise piiranguga.

Kokkuvõtteks, autoriõigused toimivad kaitse abil, mis kaitseb autori loomingut kolmandate isikute kasutuste vastu. Eelnõud õigusteekirjeldamist panevad paika riikide valitsused ja enamikul juhtudel kestavad nad autori eluea jooksul ja edasi 70 aastat. Autoriõigused tekivad automaatselt, kuid on SIISKI oluline märkida viis, kuidas antud teostekotti määrata jne. Õigusteekiri on kõige selgem teostekott, selleks et tööpaika töötajate loodud teosed oleksid piisavalt lihtsad ja üheselt mõistetavad.