Nullkulu

Nullkulu

mida autoriõigus ei kaitse?

Mida Autoriõigus Ei Kaitse

Autoriõigus on seadusandlik kaitse, mis kaitseb originaalteose loojate loomingulist tööd. Sellega tagatakse, et ainult looja annaks oma teose kasutamiseks loa. Selle seaduse järgi saab autor oma loomingut lubada kasutada, säilitades samal ajal selle õiguse, et teda krediteeritaks ja kaitstakse tema töö ebaväärika kasutamise eest.

Kuidas töötab autorile kuuluv õigus ja kus see piirid lõppeb, on sageli segadust tekitav küsimus, kuid siinkohal selgitame, mida autorile kuuluvad õigused tegelikult ei kata.

Kõik, mis on avalikus omandis

Avalikul omandil olevad tööd on üldsusele vabalt kättesaadavad ja neid võib kasutada ilma autori loata või krediidi märkimiseta. Kui teos on käesoleval ajal avalikus omandis, võib seda kasutada tasuta. Sellesse kategooriasse kuuluvad vanad raamatud ja kunstiteosed, mille autoriõigused on aegunud, mis tähendab, et need teosed võivad olla kasutusel ilma autori loata.

Faktid ja ideed

Autoriõigused ei kata fakte ja ideid, vaid ainult nende väljendamist erinevates vormides. Näiteks ei saa autor katta teavet, mis on ilmselgelt kättesaadav ja üldtuntud. Näiteks ei saa uudistekanal öelda, et neil on ainuõigus rääkida, kuidas meie päev valitakse valmis, sest see on kõigile juba teada.

Lühikesed, tuntud fraasid

Autoriõigus ei kata lühikesi, tuntud fraase, nagu “Hoogu võtma” vms, kuna neid kasutatakse sageli erinevates neid küsimiseks. Tuntuimaid väljendeid kasutatakse laialdaselt ja autoriõigused ei saa katta sõnu, mis on üldkasutatavad.

Autori andmed

Autoriõigus ei anna autorile õigust kontrollida kriitikat ja arvamusi oma teoste kohta. Kui teos on avaldatud, on see avalik ja sellel on kasutusõigus ka ilma autori loata. Võiksite öelda, et kriitika ja tagasiside ei kuulu autorile kuuluvate õiguste hulka.

Tööd, mis sisaldavad üldsust

Autorit ei saa kaitsta töö eest, kui selles esinevad inimesed või häältest koosnevad kirjed, kuna nad ei saa katta inimeste liikumist ja tegevust. Kui teos on selline, milles inimesed osalevad, peab autor saama kõigi osalejate loa kasutamiseks.

Kokkuvõtteks

Autoriõigus jagab loojale omandiõigust oma loodud teosele, kuid see kaitse ei kata midagi. Seda seadust kohaldatakse ainult uutele teostele, mitte avalikus omandis olevatele töödele. Samuti ei saa kaitsta fakte, ideid, lühikesi, tuntud väljendeid, autoriandmeid ja töid, kus figureerivad inimesed või heli. Autoriõigused on kasulikud väikesele autorite arvule ja hoiavad ka autori tööd tugevana.