Nullkulu

Nullkulu

kui kaua kehtib hindamisakt?

Kui kaua kehtib hindamisakt

Hindamisakt on dokumend, mille kinnitab hinnangulise väärtuse eksperdina tegutsev isik või ettevõte, kes annab oma hinnangu antud objekti väärtuse kohta. Hindamisaktid on vajalikud mitmesugustes olukordades, näiteks vara tagatisena laenude saamisel või vara ostmisel. Selles artiklis arutleme selle üle, kui kaua kehtib hindamisakt ja millal ning kuidas tuleks hindamisakti uuendada.

Mis on hindamisakti kehtivuse periood?

Hindamisakti kehtivuse periood võib varieeruda sõltuvalt sellest, millist vara hinnatakse ja millist eesmärki hindamine teenib. Seega on oluline alati lugeda hindamisakti, et näha, millal see kehtib. Näiteks kinnisvara hindamisel kehtib hindamisakt 6 kuud pärast selle väljastamist.

Kui vara väärtust mõjutavad muutused, nagu turusituatsioon, hoone seisukord või muud faktorid, tuleb hindamisakt uuendada, kuid mitte varem kui kuue kuu pärast varasema hindamisakti väljastamisest.

Hindamisakti uuendamine on vajalik, et tagada objekti õige väärtushinnang. Kui hindamisakti ei uuendata, võivad tagajärjed olla ettearvamatud ja üllatuslikud. Näiteks kui laenule antava vara väärtus on hinnatud liiga kõrgeks, võib see paari aasta pärast kujuneda probleemiks, kui laenuvõtjal tekivad makseraskused ning vara müüki pannes selgub, et selle väärtus on tegelikult oluliselt langenud.

Millal tuleks hindamisakti uuendada?

Hindamisakti uuendamine sõltub sellest, millist vara hindamisakti käsitleb ja milline on hindamisakti eesmärk. Kui hindamisakt käsitleb kinnisvara, tuleks seda uuendada vähemalt iga kuue kuu tagant. Kui hindamisakt käsitleb liikuvat vara, nagu autot või paati, võib hindamisakti kehtivus olla lähtuvalt esialgsest hindamisest pikem või lühem, sõltuvalt varanduse eripärast.

Kui vara seisukord või väärtus on aga muutunud, oleks hea mõte uuendada hindamisakti võimalikult kiiresti. Näiteks kui kinnisvaraturg on langenud või on hoonet mõjutanud looduskatastroof, võib hindamisakti kehtivuse perioodi pikendamine olla vajalik või võib esialgne hindamisakt kättetoimetamise päeval kaotada kehtivuse.

Millele tuleks hindamisakti uuendamisel tähelepanu pöörata?

Hindamisakti uuendamisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:

Hindamisakti uuendamisel tuleb järgida sama protseduuri nagu esialgse hindamise läbiviimisel. Seega peaks hindamist läbi viima sama hindaja, kes tegi esialgse hindamise.

Hindamisakti uuendamisel võib hindaja kasutada samu andmeid, mis esialgse hindamise käigus koguti. Kuid samal ajal tuleb kursis olla ka uute andmetega, mis mõjutavad vara väärtust.

Hindamisakti uuendamine peaks avaldama kajastust varanduse praeguses turuväärtuses. Seega, kui vara väärtus muutub hiljemalt kui kuue kuu pärast, tuleks hindamisakti uuendamine viivitamatult läbi viia.

Hindamisaktis tuleb selgitada ka erinevusi eelneva aktiga. Näiteks kui hindaja esialgne hinnang oli 5000 eurot ja uus hinnang 4000 eurot, peab hindamisaktis selgelt ja täpselt välja selgitama, mis põhjustel hinnang muutus.

Hindamisakti uuendamine võib maksta sõltuvalt vara tüübist ja hindamisteenuse pakkujast. Selles osas tuleks küsida täpseid hindamisakti uuendamise kulusid.

Mis on hindamisakti tähtsus?

Hindamisakt on vajalik kaasnevate otsuste tegemisel, pankade ja investorite investeeringut tehes ning kinnisvara ostmisel. Selles dokumendis sisalduv väärtushinnang annab selge pildi objekti väärtuse kohta, millega saab teha paremaid otsuseid. Hindamisakt on ka õigusakt, mis kaitseb varaomanikke vale hinnaussitetega.

Kokkuvõtteks: hindamisakti kehtivuse periood võib sõltuda sellest, millist vara hinnati ja kui tihti seda uuendati. Hindamisakti uuendamine on oluline, et tagada objekti õige hinnang. Hindamisakti uuendamine tuleb läbi viia sama protseduuri ja hindaja poolt, kes tegi esialgse hindamise. Uuendatud hindamisakt tuleks vormistada varanduse praeguse turuväärtuse põhjal. Hindamisakti kohaselt selgitatakse selgelt erinevusi eelneva aktiga. Hindamisakti uuendamisel tuleks pöörata tähelepanu kõikidele ülalnimetatud aspektidele.