Nullkulu

Nullkulu

kes maksab õppepuhkuse eest?

Kes maksab õppepuhkuse eest?

Kas olete töötaja, kes soovib oma oskusi täiendada või olete tööandja, kes soovib investeerida oma töötajate haritusse? Mõlemal juhul võib õppepuhkuse võimaldamine olla suurepärane võimalus.

Mis aga on õppepuhkus ja kes maksab selle eest? Kas tööandja peaks maksma või peaksid töötajad selle kulud ise kandma? Selles artiklis uurime õppepuhkuse mõisteid, eesmärke ning seda, kes peaks selle kulud kandma.

Mis on õppepuhkus?

Õppepuhkus on töötajale antud vaba aeg, mida saab kasutada täiendavateks õpinguteks või koolituseks. Selle eesmärk on võimaldada töötajal oma tööalaseid oskusi arendada ning parandada oma võimalusi karjääris edasijõudmiseks. Eraldi võib mainida veel ka seda, et õppepuhkust võib kasutada ka isiklikuks arenguks.

Ehitades edasi sellele, peaks õppepuhkusega seonduva määratlemisel arvesse võtma kahte olulist aspekti, nimelt konkreetsust ning vajalikku täienduskoolitust või -õpinguid, mida inimene vajab.

Õppepuhkus palgata või palgaga puhkusena?

Järgmisena vaatleme küsimust, kes maksab õppepuhkuse eest. Õppepuhkuse võimaldamine ja eesmärgid võivad erineda vastavalt sellele, kas see on palgaga või palgata puhkusena.

Palgaga õppepuhkuse korral kannab tööandja oma töötajate koolituskulud ning maksab neile samal ajal ka palga. See tüüp on populaarsem ja vähem formaalsem koolituse vorm.

Palgata õppepuhkus on oma olemuselt pigem isiklik valik, kus töötaja võtab omal vastutusel vaba aja, et täiendada oma oskusi. Siin kandub õppepuhkusel oleva inimese elatise sissetuleku allikas tema enda kanda.

Kes saab õppepuhkust võtta?

Õppepuhkust on võimalik võtta kõikides vanustes ja ametites inimestel. Töötajad, kes on kokkuleppega ühinenud ametiühingutega võivad isegi õiguslikult saada kuni viie päeva palgatud õppepuhkust aastas. Muudel töötajatel tuleb aga paluda tööandjalt luba oma õppeks kasutada täiendavat puhkust või kui tavalist tööd tehes seda lubab.

Lähtudes siit, näeme, et õppepuhkuse korral võib see kas palgata või nõuda erakorralisi korraldusi, mis suurendavad tööandja kulutusi. Siiski on ta investeerinud oma töötaja koolitusse ja sellega parandab oluliselt oma ettevõtte tulemuslikkust.

Millised on tööandja eelised õppepuhkuse pakkumisel?

Tööandjal, kes pakub oma töötajatele õppepuhkust, on mitmeid eeliseid. Esimene neist on töötajate sellisel moel motiveerimine, tõustes oma tööalase kvalifikatsiooni poolest, tõhub nende võimalused karjääriredelil edasi liikumiseks. See omakorda tähendab suuremat tulemuslikkust ja kasumlikkust ettevõttes pikas perspektiivis.

Teiseks paneb see liikuma organisatsiooni sisesed süsteemid, et luua erinevaid õppeprogramme ja koolitusi, mis aitavad töötajatel nende isiklikke eesmärke paremini saavutada. Ning on positiivne signaal teistele, et organisatsioon hoolib oma töötajatest ja soovib neid toetada ning igakülgselt edasi arendada.

Millised on töötaja eelised õppepuhkuse pakkumisel?

Töötajate õigus ärakasutada tööandja poolt pakutavaid õppepuhkuse võimalusi on oluline motivatsioonitegur. Peame kõik aru saama, et tööandja tahab palgata inimesi, kel on vajalikud oskused ning töötaja ise soovib areneda ja kasvada karjääriredelil edasi.

Töötajad saavad õppepuhkuse kasutamise abil koolituse, mis aitab neil oma oskusi arendada ning suurendab nende professionaalsust. Töötajatööandja koolitusele panustamine motiveerib töötajaid veelgi rohkem panustama oma töösse ning ettevõtte edusse laiemalt.

Kokkuvõte

Õppepuhkuse võimaldamine on suurepärane võimalus töötajate arendamiseks ja nende motiveerimiseks. See aitab töötajatel oma oskusi parandada ning seisab hea alusel, et aidata edasi liikuda karjääriredelil. See aitab ka tööandjatel oma töötajaid koolitada ja õpetada ning suurendada oma ettevõtte tulemuslikkust. Üks oluline faktor selle puhul on aga see, kes maksab selle kulud. Kas töötaja ise või tööandja? Palgaga või ilma? Igal juhul on tasuvalt koostada õige kavand ning seda läbi viia, et protsess oleks nii majandusliku kui ka organisatsioonilise kasu mõttes edukas ja poliitiliselt läbikaalutud.