Nullkulu

Nullkulu

kes maksab lapsepuhkuse tasu?

Kes maksab lapsepuhkuse tasu?

Peresid tuleb erinevatest taustadest ja kultuuridest ning erinevate põlvkondade ambitsioonidest ja kohustustest. Kuid üks asi, mis on enamikule peredele kohustuslik, on lapse kasvatamine. Lapse sünniga kaasnevad aga kulud ning paljude vanemate jaoks on need kulud suured ja rasked. Üks kõige kulukamaid asju, millega vanemad peavad tegelema, on lapsehoolduspuhkus.

Eesti Töötukassa järgi on lapsehoolduspuhkuse eesmärk pakkuda vanematele võimalust oma lapsega koos aega veeta, aidata kaasa lapse arengule ning toetada töötajaid lapse sünniga seotud kohustuste täitmisel. Lapsehoolduspuhkust võib kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Lapsehoolduspuhkus, mis kulgeb samal ajal lapsehooldustasu väljamaksmisega, on töötajale õigus, mida tööandja poolt rikutud ei tohi saada. Tagatud on töötaja töökoht lapsehoolduspuhkuse lõppedes. Vanem saab lapsehoolduspuhkuse ajal lapsehooldustasu, mille suuruse arvutamise aluseks on töötaja keskmine töötasu viimasel 12-l kalendrikuul.

Kes maksab lapsehooldustasu?

Lapsehooldustasu maksab Eesti Haigekassa. Selleks, et saada lapsehooldustasu, peab vanem esitama taotluse koos vajalike dokumentidega Haigekassale. Lapsehooldustasu maksmiseks on erinevaid võimalusi: haigekassa maksab lapsehooldustasu töötajale otse või tööandja maksab töötajale kuupalka, mille seest leiab ka lapsehooldustasu.

Lapsehooldustasu suurus sõltub mitmest tegurist, nagu töötasu ja tööl olemise ajad, mis on taotletavate kulude hulgas ning panuseks kahe vanema poolt. Haigekassa maksab lapsehooldustasu, mis võrdub töötaja keskmise töötasuga viimasel 12-l kalendrikuul. Kuna vaidluste korral võivad kokkulepete saavutamine ja menetlustingimused olla keerulised, tasub õigusalast nõu küsida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuna lapse puhul keskendutakse tema arengule, on selle toetamine ja hooldamine ühiskonna kui terviku huvides. Lapsehoolduspuhkus ja lapsehooldustasu on vajalikud tingimused vanematele, kes soovivad tagada oma lapse heaolu. Selleks, et vanemad saaksid oma lapsega täielikult koos olla, on tööandja omakorda kohustatud maksma lapsehoolduspuhkuse ajal töötaja töökohta hoidma.

Piisava dokumendihalduse ja planeerimisega saavad vanemad keskenduda lapse arendamisele ilma igapäevaste muredega, mis on rahaliste hetkedega seotud. Seetõttu on Eesti poliitiline süsteem loonud seaduseid, mis toetaksid vanemaid alates lapsehoolduspuhkusest ja selle ajal saadavast toetusest.