Nullkulu

Nullkulu

kes maksab hooldekodu eest?

Kes maksab hooldekodu eest

Hooldekodu on koht, kus eakad ja abivajajad saavad professionaalset abi ja hooldust. Kuid see ravi ja hooldus on sageli kallis, mis paneb paljud inimesed küsima, kes maksab hooldekodu eest ja kuidas seda rahastatakse.

Eesti riik on juba aastaid püüdnud parandada hooldekoduteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Selleks on valitsus loonud sosiaalteenuste süsteemi, et tagada abivajajatele koduhooldus ja asenduskodu teenused, samuti hooldekodude hooldus ja ravi teenused. Et aidata peredel hooldekodu teenuste eest maksmisel, on Eesti valitsus andnud välja hüvitise, mida tuntakse ka pensionäride kodutoetuse all, mis aitab katta hooldekodu kulud.

Selles artiklis arutame kõiki võimalikke maksemeetodeid, mida saab kasutada hooldekodu teenuste eest tasumisel, kaasa arvatud pensionäride kodutoetus, riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutav abi, kvalifitseeritud hooldajate tunnid ja palju muud.

Pensionäride kodutoetus

Eesti valitsus toetab pensionäre, kes elavad üksi või oma pensionifondidest sõltumatult, võimaldades neil taotleda pensionäride kodutoetust. See toetus on mõeldud rentide, kommunaalteenuste arvete ja hooldekoduteenuste maksmiseks. Kuid pensionäride kodutoetust saab taotleda ainult pensionäre üksi elades ja puuduvad lähedased või abistajad.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse abi

Riik ja kohalikud omavalitsused pakuvad erinevaid programme, mis aitavad arstiabi, hooldusteenuste ja koduhoolduse kulude katmisel. Nende teenuste hulka kuuluvad koduhooldus, päevahoiu ja ööpäevaringsete teenuste ja ravi teenused.

Kvalifitseeritud hooldajate töötunnid

Kvalifitseeritud hooldusabi pakub hädavajalikku abi eakatele ja raske puudega inimestele. Kui puudega inimene vajab abi igapäevaelus, saab kvalifitseeritud hooldaja aidata selliste igapäevaste tegevuste nagu söömine, riietumine, pesemine või liikumine. Kvalifitseeritud hooldajate palkamine annab eakatele ja puudega inimestele vajaliku abi, samuti võib see aidata hooldekodus väljaminekuid vähendada.

Eluasemetoetus

Eluasemetoetus on üürimaksete ja kommunaalteenuste eest maksmiseks abi, mis aitab inimestel oma kodudes püsida. Kuid see võib samuti aidata hooldekodus väljaminekuid vähendada.

Kinnisvara müük

Kui eakate või puudega inimeste pere omab kinnisvara, võib selle müük tähendada rahalist vabadust ja võimaldada säästa raha hooldekodu teenuste jaoks. Muidugi on kinnisvara müük tavaliselt viimane valik, kuid see võib olla kasulik, kui muud viisid ei õnnestu.

Kokkuvõttes on hooldekodu kulude katmine keeruline küsimus. Kuid Eesti valitsus on loonud palju abiteenuseid, näiteks pensionäride kodutoetuse, riigi- ja kohaliku omavalitsuse abi, kvalifitseeritud hooldajate tunnid ja eluasemetoetused, mis aitavad maksta hooldekodu arveid. Hooldekodu kulude katmine on tavaliselt perekonnale ja hooldajatele suur finantskoormus, kuid haridus finantsplaneerimises ja potentsiaalsete allikate uurimises on võimalik leida lahendus rahaliste raskuste korral, mis võib aidata eakatele ja abivajajatele hooldekoduteenerstele juurdepääsu parandada nii, et see oleks taskukohane.