Nullkulu

Nullkulu

mis töö mulle sobib?

Mis töö mulle sobib?

Karl Kraus: „Kui nõudmise ja võime vaimne tasakaal pole õige, tekib sel skeemil kaks võimalust abitus või enesepettus.” See on väga täpne väide, kuid vaja on mõista, et enne töö leidmiseks sobivate pädevuste kindlakstegemist, tuleb igaüks mõista, millised on tema tugevused, huvid ja väärtused. Ainult kõigi nende tegurite arvessevõtmine võimaldab teil leida oma õige tee karjääri ja tööelu suhtes.

Kuna sageli veedame enamiku oma päevast töö keskkonnas, oleks meie elu kvaliteet tunduvalt parem, kui me tööga rahul oleksime ning meie töö oleks kooskõlas meie isikupärade ja professionaalsete eelistustega. Aga kuidas teada saada, milline töö sobib kõige paremini teie isikupärasele profiilile?

Struktureerime selle artikli sobivate pädevuste ja töö eneseleidmise meetodite kohta, millega saate käesolevas artiklis, mis on kirjutatud teie emakeeles ja keskendub teie erialasele profiilile.

Osakene I: Isikupäraste pädevuste tundmine

Meie pädevused hõlmavad kõiki meie oskusi, teadmisi, kogemusi, väärtusi ning iseloomuomadusi, mis aitavad meil oma tööd teha ja saavutada oma karjäärieesmärke. Sellepärast on oluline mõista oma tugevusi ja oskusi, et saaksite oma tööga sobitada pädevuse profiiliga.

Tugevused

Paljud eksperdid rõhutavad vajadust keskenduda oma tugevustele, mitte nõrkustele. Tugevused on isiklikud oskused, mida suudate eriti hästi kasutada tööl. Need hõlmavad nii sisemisi kui ka välishinnanguid ning on kõik väga isikupärased.

Sisemised tugevused hõlmavad näiteks juhtimisoskusi, järjekindlust, empaatiat, stressitaluvust, avatust uutele ideedele jne. Välishinnangute hulka kuuluvad meie suhtlemisoskus, tehnoloogiaoskused, ärijuhtimisoskused ja palju muud.

Oskused

Oskused on teadmised ja praktilised oskused, mida saame oma hariduse, koolituse või töökogemuse kaudu. Näiteks võivad oskused hõlmata võõrkeeli, arvutiprogramme, programmi loomist, ajaplaneerimist, ettevõtlusoskusi jne.

Väärtused

Väärtused määratlevad teie isiklikud eelistused ja veendumused, mis on sageli otsustavad tegurid, kui valite töökohta. Näiteks võib teil olla väga oluline töötada ettevõttes, mis võitleb keskkonnakaitsega, toetab kogukonda või austab võrdõiguslikkust. Veendumuste ja väärtuste omamine, mis on kooskõlas töökohaga, tagab teadlikkuse, motiveerituse ja seega ka rahulolu.

Iseloomuomadused

Isikupärastel omadustel on oluline roll tööandjate otsustes värbamise osas. Näiteks eelistatakse tihti töötajaid, kellel on äärmiselt korrektne kohusetundlikkus, kes suudavad kohaneda uute olukordadega, kes on positiivsed, proaktiivsed jne.

Osakene II: Töö eneseleidmise meetodid

Töö eneseleidmise protsess on praktiline kogemus, mis võimaldab teil mõista tööturul valitsevaid võimalusi, samas keskendudes oma isikupärastele pädevustele. Järgmised meetodid võivad aidata teil leida sobiva töö töölkäijana.

Töövestlused:

Pärast mitmeid töövestlusi on teil võimalik mõista, millised on potentsiaalsed töökohad, mis võivad teie jaoks sobida. Intervjuud nõuavad enamasti värbamisasutustega suhtlemist, mis on üks võimalus end tutvustada ja ennast aktsepteeriva kandidaadina tõestada.

Praktikad ja vabatahtlikud tööd:

Praktikad ja vabatahtlikud tööd võimaldavad teil saada reaalset töökogemust ning mõista, millised on teie tugevused ja nõrkused. Need praktikad võivad aidata teil tutvustada tulevastele tööandjatele oma oskusi, veendumusi ja väärtusi.

Töökorraldajate ressursid:

Töökorraldajate ressursid võivad olla ajakohased karjäärivõimaluste, tööpakkumiste ja kobareelamute kohta. See on täiuslik meetod, kui soovite leida konkreetse töökohaga seotud teavet. Näiteks karjäärivõimaluste foorumitega saate arutada omavahel teemal “mis töö mulle sobib”.

Töökultuuri teadlikkus:

Töökultuuri teadlikkus võimaldab teil saada ülevaate uutest töömeetoditest, -stiilidest, -poolest ja -trendidest, mis hõlbustab teie valikute tegemist. Lisaks võimaldab töö olemusega seotud teadlikkus vältida tööle minekut, mis ei sobi teie seisukohast.

Võrgustik:

Võrgustikud on viis leida oma karjääri jaoks sobivaid töökohti. Need võivad hõlmata otsest võrgustikku, töökohal tehtud tutvusi, siseringi soovitusi ja sotsiaalmeedia profiilide jagamist. Kui leiad sobiva võrgustiku, saate arutada oma huve ja pädevusi tööandjatega, kellega soovite koostööd teha.

Lõpetuseks

Isikupärased pädevused ja töö eneseleidmise meetodid on kaks eraldi sammu, mis üheskoos aitavad teil leida teie jaoks sobiva ametikoha. Soovitav on valida töö, mis kuulub kooskõlla teie profiiliga, et saavutada edu ja rahulolu. Võttes arvesse oma pädevusi, otsides ja uurides konkreetselt oma huvipiirkondi ja kasutades kogemusi, mis on seotud otsitud töövaldkonnaga, saate oma tööelus edasi liikuda.