Nullkulu

Nullkulu

mis on oü?

Mis on osaühing (OÜ) – kõik, mida pead teadma

Osaühing (OÜ) on Eestis kõige levinum ettevõtlusvorm. See on juriidiline isik, kellel on oma kohustused ja õigused. Kui soovid alustada äri, on OÜ kindlasti üks võimalus. Järgnevalt selgitame täpsemalt, mis on OÜ, millal ja kuidas seda luua ning millised on OÜ eelised ja puudused.

Mis on osaühing (OÜ)?

Osaühing (OÜ) on juriidiline isik, kes tegutseb oma nime all, omab oma raha ja vara ning vastutab oma kohustuste eest. Osaühing on piiratud vastutusega ettevõtlusvorm, mis tähendab, et ettevõtte kohustused on seotud ainult ettevõtja poolt ette antud summaga. Kui ettevõtja võtab laenu ettevõttest rohkem raha, kui on ettevõtte vara väärtus, ei ole ettevõtjal mingit kohustust laenu tagasi maksta.

OÜ-l on juhtimisel eraldi organid, juhatuse liikmed ja nõukogu. Juhatuse liikmed korraldavad ettevõtte igapäevast tegevust, samas kui nõukogu teeb OÜ-ga seonduvaid otsuseid ja tagab juhatuse töö sujuvuse. Ettevõtte omanikud nimetatakse osanikeks, kes saavad otsustada ettevõtte tegevuse üle.

Kuidas OÜ-d luua?

OÜ loomine on suhteliselt lihtne. Selleks tuleb teha järgmised sammud:

Valige ettevõtte nimi. Nimi peab olema ainulaadne ja seda ei tohi kasutada juba olemasolev ettevõte.
Määrake OÜ asutajad, kes peaksid olema vähemalt üks füüsiline isik või juriidiline isik.
Esitage põhikirja, kus on kirjas, kuidas OÜ-d juhib ja kuidas see toimib. Põhikirjas peab olema ka ettevõtte eesmärk ja mida te ettevõttega teete.
Täitke asutamisdokumendid ja esitage need notarile. Notar kontrollib dokumendid üle ja kinnitab nende õigsuse.
Maksa riigilõivu, mis on hetkel (2022) 190 eurot.
Kandke OÜ äriregistri kaudu registreerimiskanne. Registreerimine kestab umbes 3 tööpäeva.
Avage ettevõtte arvelduskonto, et saaksite oma ettevõtetega kauplema hakata.

Millised on OÜ eelised ja puudused?

OÜ-l on palju eeliseid, kuid samas ka mõned puudused. Alustame eelistest:

Piiratud vastutus – nagu mainitud, vastutab OÜ ainult oma asutamisel ette antud summaga. Kui ettevõttel läheb halvasti, ei pea omanikud midagi tagasi maksma.
Süsteemne juhtimine – OÜ-l on selge struktuur, kus tegevust reguleerivad juhatus ja nõukogu. See aitab tagada sujuvat ja süsteemset juhtimist.
Omanike mitmekesisus – OÜ-ga võib liituda mitu omanikku, kellel on erinevad ettevõtlusalased teadmised ja kogemused. See tähendab, et ettevõte võib areneda erineva ekspertiisi abil.
Raha kaasamine – OÜ-l on lihtne oma ettevõtetega kauplemiseks kapitali kaasata. Omanikud saavad müüa osalusi ja võtta laene ettevõtte laiendamiseks.

Ent ka OÜ-l on mõned puudused:

Kõrged käibemaksunõuded – OÜ peab teenitud rahalt maksma käibemaksu, mis on 20%. See tähendab, et kõikide ettevõtlusega seotud kulutuste ja sissetulekute puhul tuleb tasuda käibemaksu.
Kõrged kulud – luues OÜ, peab kaaluma ka kulusid, mida see kaasa toob. Näiteks notaritasud, ärinime kaitse, esialgne vara, büroo rent ja palgafondi kulud.
Teatud formaalsused – OÜ-l on teatud formaalsused, mis tähendab, et ettevõttel peab olema kvalifitseeritud juhtkond, nõukogu ja peab olema esindatus jõulisel turul.

Kokkuvõtteks

Osaühing (OÜ) on populaarne ettevõtlusvorm Eestis. See on piiratud vastutusega ettevõtte vorm, millel on oma juriidilised organid ja osanikud. OÜ-d saab luua lihtsalt ja kiiresti, kuid sellega kaasnevad teatud kulud. OÜ-l on palju eeliseid, nagu piiratud vastutus, süsteemne juhtimine, mitmekesine juhtimine ja võimalus kapitali kaasamiseks. Samas on OÜ-l ka mõningad puudused, nagu kõrged käibemaksunõuded, kõrged kulud ja teatud formaalsused.

Kui soovid alustada oma äriteekonda, on osaühing (OÜ) kindlasti üks võimalus. Seega ärge unustage uurida turgu ja teha oma ettevõtte jaoks vajalikud plaanid. Olete relvastatud teadmistega, mis aitavad teil luua enda OÜ ja olla edukas ettevõtja.