Nullkulu

Nullkulu

mis on eas?

Mis on EAS? Uus tulija äriteenuste maastikul

EAS on lühend ettevõtluse arendamise sihtasutusest. EAS on majandusministeeriumi alluvuses asuv Eesti avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on riigi regionaalarengu rahastajana aidata kaasa ettevõtete arengule ja konkurentsivõime kasvule.

EAS pakub mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas finantseerimist, äriplaani ja halduskonsultatsioone, ekspordi toetamist ja koolitust. Nende eesmärk on aidata algajatel ettevõtjatel oma ettevõtte edukalt käivitada ning toetada juba olemasolevaid ettevõtteid nende edasises arengus.

EAS-i loomine

EAS-i loomisel oli eesmärk korraldada riiklikul tasandil ettevõtte arengu toetamist, et aidata kaasa majanduse kasvule ja tööhõive suurenemisele. Eesti ettevõtete loomise ja kasvamiseks on mitmeid takistusi, nagu rahastuse leidmine, ajakava planeerimine või asacusuhtlemine.

EAS võib olla just see vahend, mida ettevõtted vajavad, et ületada nende tõkkeid. EAS juhib rahvusvahelist koostööd ettevõtjate, teadlaste ja riikide vahel, aidates ettevõtetel kasvada ja konkurentsivõimelisemaks muutuda.

EAS-i teenused

EAS pakub mitmesuguseid teenuseid, mis võivad olla kasulikud erinevatele ettevõtetele. Ettevõtte juhtimise jaoks on saadaval palju väga kasulikke teenuseid alustavatele ja juba olemasolevatele ettevõtjatele. Mõned neist on näiteks:

Startup Inkubaatorid

Startup Inkubaatorid on spetsiaalsed keskused, mis on loodud ettevõtjatele, kes soovivad alustada või arendada oma äri. Inkubaatorid pakuvad mitmesuguseid teenuseid, alates mentorlustest ja koolitustest kuni kontoripindade ja juurdepääsu kapitalile.

Ettevõtlustoetus

Ettevõtlustoetuse abil saavad ettevõtjad taotleda rahalist toetust, et käivitada või arendada oma äri. Raha võib kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas tootearenduseks, turunduseks, tootmiseks või müügi edendamiseks. EAS aitab ettevõtjadel oma ettevõtte käivitada ja selle edasise arengu vajaduste rahastamiseks.

Mobiilsed koolitused

Mobiilsed koolitused on EAS-i loodud uus vorm koolitustest ja konsultatsioonidest, mis on mõeldud ettevõtlusele keskendunud inimestele. Mobiilne koolitus võimaldab ettevõtjatel saada eksperdiabi, teadmisi ja kogemusi, et aidata neil oma äritegevuses edukamaks saada.

EAS-il on ka koolitused, mis on mõeldud sektoripõhiselt. Näiteks on EAS välja töötanud koolitused, mis on suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tänu mitmekesisusele ja vastuvõetavatele hindadele võivad ettevõtjad valida enda töö jaoks sobiva koolituse.

EAS-i investeerimine

EAS on üks peamisi regionaalarengu rahastajaid Eestis. Ettevõtjate toetamiseks rahastab EAS ettevõtete käivitamist ja kasvu. EAS annab rahalist toetust ettevõtte arendamiseks mitmel moel:

Laenud

EAS annab suuri laene ettevõtjatele, kes on varem stabiilselt tõestanud oma äri, sihitult finantseerimisvõimalusi ja edukat kasvu, kuid vajavad abi kapitali leidmisel ettevõtte laiendamiseks.

Eriinvesteeringud

EAS osaleb ka eriinvesteeringutes ühisrahastuse kaudu oma platvormide kaudu (nn crowd funding) ja viskab samal ajal oma kaalu finantseerimisläbirääkimistele.

Riskikapital

EAS-i käivitamiskapital investeerib riskikapitalifondide kaudu erinevas etapis olevatesse idufirmadesse ja kasvufirmadesse. EAS ei anna välja ainult rahalist tuge, vaid pakub ka mentorlust ja konsultatsioone ettevõtjatele, et aidata neil saavutada oma eesmärke ja edukaid tulemusi.

EAS-i suurimad saavutused

Alates 2006. aastast on EAS toetanud mitmesuguseid ettevõtlusalaseid projekte ning nende suurim saavutus on siiani olnud edukas toetamine ja rahastamine ettevõtjatele, kes on saanud oma ideedega tuntud ja rikkaks.

Mõned EAS-i rahastatud projektid, mis on toonud ettevõtjatele edukaid otsuseid, on näiteks Taavet Hinrikus ja Kristo Kaarmann, kes asutasid idufirma TransferWise, mis on kõige kiiremini kasvav online rahaülekandeteenus maailmas.

EAS-i väljapaistev ettevõtluse toetamine ja rahastamine on muutnud pooleliolevaid projekte hilisemaks miljarditeks ettevõteteks ja võimaldanud ettevõtetel laieneda välisturgudele.

EAS-i tuleviku väljavaated

EASi tulevikuplaanid on suunatud Eesti ettevõtete arengu edendamisele ja toetamisele ning konkurentsivõime parandamisele. EAS-i kõrgemad eesmärgid on viia Eesti ettevõtted järgmisele tasemele ja edendada majanduskasvu.

EAS-i fookus on järgnevate aastate jooksul suunatud innovatiivsetele projektidele ja nende toetamisele. EAS plaanib tõhustada oma finantsprogramme ja teha koostööd välisriikide ettevõtetega.

Järeldus: Mis on EAS?

EAS on üks peamisi Eestis tegutsevaid organisatsioone ettevõtte kasvu ja regionaalse arengu toetamisel. EAS pakub mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas rahalist toetust, et aidata ettevõtjatel oma ideid ellu viia. Nende teenused on mõeldud alustavatele ja juba olemasolevatele ettevõtjatele. EAS-i eesmärk on toetada innovatiivseid projekte ja julgustada ettevõtteid kasvama, et edendada majanduskasvu.