Nullkulu

Nullkulu

mis maal tekkis islam?

“Mis maal tekkis islam”

Islam on üks maailma kõige laialdasemalt levinud religioone, mis ulatub tagasi kaugele minevikku. See uskumus on alguse saanud, arenenud ja levinud paljudes erinevates osades lääne maailmast, sealhulgas Lähis-Idas, Aafrikas ja Aasias. Nii nagu mis tahes teineki uskumus, on islamil oma ainulaadsed ning põnevad juured ja ajalugu, mis kajastab selle usundi kogukonna uskumusi, tavad, päritolu ning kultuurilist mõju.

Alustame teekonda läbi islami ajaloo, et näha, kuidas see islami uskumus on alguse saanud. Islam on mitte ainult üks maailma noorimatest usunditest, vaid see pärineb ka ajaloolisest protsessist, mis ulatub tagasi Lähis-Idasse, täpsemalt Araabia poolsaarele seoses prohvet Mohammediga. Mohammed on üks olulisemaid isikuid islamiloos, kes kuulutas välja islami usundi avatud avalikuks tunnistuseks sajandi lõpus.

Mohammedi ajalooline taust mängis olulist rolli islami algupärastes. Ta sündis Mekkas, mis oli tol ajal oluline kaubanduslinn ja islami vastase võitluse keskpunkt. Esialgu oli Mohammed kaupmees ja sündis tema kultuuri ja traditsioonide ning šariaadi väga tugev side islamiga tihedalt seotud. Mohammedi kodulinna Mekkat peeti islami keskuseks. Nii et kui prohveti teekond islamini alguse sai, siis sai see alguse Mekas.

Vaatamata selle sündmuse kaugeleulatuvale mõjule Mecca rahvale võttis islami usundi omaksvõtmine Mekas veel aega. Paljud Meka elanikest lükkasid alguses islami usundi tagasi ja nägid selles ohtu kohalikule kultuurile ja traditsioonidele. Kuid see kütkestav idee levis kiiresti Mekast väljaspool ning enamiku moslemitest esimestel aastatel oleksid enamus neist pärinenud Mekast.

Pärast Kristuse sündi algas Lähis-Idas kristluse levik, kuid see ei levinud väga kiiresti Lõuna-Araabiasse. Piirkonnas olid populaarne polüteism, judaism ja hingede kummardamine. Algselt oli islam seotud judaismi ja kristlusega ning seda nimetati “monoteistlikuks abrahami väljakuulutuseks”. Enamik islami usku üleminejaid sel ajal olid hoopis peamiselt hingede kummardajad.

Islamis oli ka selle algusaegadel kõrge moraalne korraldus. Selleks ajaks, kui islami liikumine jõudis Mekasse tagasi ja levis kogu Araabia poolsaarele, oli suurenenud nende inimeste arv, kes uskusid igavikulise elu võimalikkusesse ja kes järgisid kirjeldamatu iluga Jumala protsesse. Nad hakkasid enda arvates pühendama oma elu Jumalale. Paljud neist olid inimesed, kes olid mures oma järjekindla seaduslikkuse ja õigluse pärast.

Islami usundi levik Lähis-Idas on sageli translateeritud vägivaldsete seiklustega. Kuid see ei vasta tegelikkusele. Kuigi raha lihtsustas algusaegadel islamist mõistanud inimeste ühinemist, kasutasid need, kes seda teed valisid, vahendeid, mis sobisid Moslemite kultuuriga. Nad kasutasid niisugust hälystit kui ennäkõike kindlustundmist. Kuid islam on alati olnud väga tugevalt seotud sellega, kus see kogukond on olnud. Seda kinnitasid ka selle algusaastatel paljud asjad.

Igal juhul – Islam arenes, laienes ning segunes teiste usundite ja kultuuridega, mida sel ajal olid tuttavad. Juurdunud Lähis-Idas, tõusis üks islami usundi laine seoses islamiõpetajatega, kellest paljud olid pärit Iraanist. Nad valitsesid Bahrrahis piki vihma jõge ning valvutasid jumalike seaduste täitmist.

Islam kui religioon on jätkuvalt arenenud ja levinud, kujunedes erinevates maailma osades omakorda erinevateks suundadeks ja usuliseks praktikaks. Kuid kõik muslimid, hoolimata oma kultuurilisest ja geograafilisest taustast, usuvad sama allikasse, nimelt Koraani ja prohvet Mohammed. Muslimid järgivad samu üldisi usureegleid, mis on välja töötatud sajandi alguses ja mida on pidevalt kohandatud vastavalt aja ja kultuurilisele kontekstile.

Kokkuvõttes on islam saanud alguse kaubanduslinnast Mekast, läbi prohvet Mohammedi, kes kuulutas välja islami usundi. Islam levis Araabia poolsaarelt kogu maailma, loobudes nende ebakõladest, mida paljudel muslimipõlvkondadel olid. Islam on jätkuvalt arenenud ja levinud, kujunedes erinevates maailma osades omakorda erinevateks suundadeks ja usuliseks praktikaks, aga üldiselt muslimid järgivad sama allikaid, nimelt Koraani ja prohvet Mohammed.