Nullkulu

Nullkulu

mis aastat peetakse eesti rahvusliku teatri sünniaastaks?

Mis Aastat Peetakse Eesti Rahvusliku Teatri Sünniaastaks?

Eesti teater on kujunenud maailma kultuuripildis oluliseks nähtuseks, kuid millal täpselt sai alguse Eesti rahvuslik teater? Kuigi täpset aega on keeruline kindlaks teha, on toimunud palju arutelusid selle üle, mis aastat peetakse Eesti rahvusliku teatri sünniaastaks.

Eesti haritlaskond teatrihuvi varajases faasis

Eesti rahvusliku teatri areng võib leida juured juba 19. sajandi alguses. Sel ajal oli Eestis olemas juba saksa teater, kuid eestikeelne teater võttis aega, et areneda.

Eesti haritlaskond, eelkõige Johann Voldemar Jannsen, panustas teatrihuvi arendamisse. Nad alustasid etendustega eesti keeles, kuid see ei olnud veel rahvuslik teater.

1864 – esimene kirjalik dokumentatsioon eestikeelsest etendusest

Esimene kirjalik dokumentatsioon eestikeelse etenduse kohta toimus 1864. aastal. Tartus koolis toimunud etendus oli eestikeelne ning sisaldas päevakohast poliitilist sõnumit – see oli hullumeelse poliitiku “Krahv Münchhauseni jutud”.

1870 – Rakvere Seltsimaja

Aastal 1870 valmis Rakveres uus seltsimaja. See tõi kaasa kirjandusringide ja näitekunsti õhtute toimumise.

Sellest sai alguse esimene eesti rahvuslik teater.

Noor-Eesti kontekst

Noor-Eesti liikumine 20. sajandi alguses oli oluline teetähis Eesti rahvusliku teatri arengus. Nad nõudsid eesti keele ja kultuuri kehtestamist kõigis kunstivaldkondades, sh teatris.

Rahvusliku teatri sünnipäev – 24 august 1919

24. august 1919 loetakse ametlikult Eesti rahvusliku teatri sünniaastaks. Sellel päeval avati Estonia teater ja etendati esimest eestikeelset algupärandit “Kaval-Ants ja Vanapagan”.

See oli võimas hetk Eesti rahvuskultuuri ajaloos ning see pani aluse Eesti rahvusteatrile.

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti rahvuslik teater on arenenud aastate jooksul ning haritlaskond ja kunstnikud on selles protsessis osalenud juba aastasadu. Kuigi täpset ajalist määratlust on raske leida, on EHT sünnilugu inspireeriv ning näitab, et kultuurilised arengud peegeldavad ka ajaloo muutusi.