Nullkulu

Nullkulu

kuidas sorteerida prügi?

Kuidas sorteerida prügi

Prügi sorteerimine on oluline osa meie igapäevasest elust. Paljud inimesed ei tea aga, kuidas seda õigesti teha. Selles artiklis räägime, kuidas sorteerida prügi ja miks see on oluline.

Mis on prügi sorteerimine ja miks see on oluline?

Prügi sorteerimine on protsess, kus erinevad jäätmed eraldatakse vastavalt nende tüübile. Prügi sorteerimine on oluline, sest see aitab säilitada keskkonda, vähendada prügi hulka ning taaskasutada materjale. Kui prügi ei ole korralikult sorteeritud, siis see võib kahjustada loodust ja tervist.

Mida tuleks sorteerida?

On olemas mitmeid erinevaid jäätmeid, mida tuleks sorteerida:

Paber ja papp – näiteks ajalehed, ajakirjad, paberkotid ja kartongkastid.

Plast – erinevad plastpudelid, kilekotid ja erinevad plastpakendid.

Metall – näiteks plekkpurgid, metallist kaaned ja serveerimisnõud.

Klaas – klaaspurki, klaaspudelid ja muud klaasesemed.

Biojäätmed – toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed.

Kuidas sorteerida?

Et prügi õigesti sorteerida, tuleks erinevad jäätmed eraldada ja panna neid vastavatesse konteineritesse. Enne jäätmete paigutamist tuleks need tühjendada ning kindlasti tuleks jälgida, et tühjendatud ja vormimata pakendid oleksid puhastatud.

Paber ja papp: Paber ja papp tuleks sorteerida vastavalt nende tüübile. On tavaline eristada ajalehed, ajakirjad ja kataloogid, paberkotid, kodused paberid (nagu paberil prinditud dokumendid ja paberimassist kuhi) ja lõuendid. Paber ja papp tuleks asetada konteinerisse, mis on selle jaoks ette nähtud.

Plast: Plastpakendeid tuleks sorteerida lähtuvalt nende tüübist. Näiteks tuleks eristada erinevaid plastpudeleid, kilekotte ja teisi plastpakendeid.

Metall: Metallpakenditesse kuuluvaid tooteid tuleks eraldada, näiteks erinevad plekkpurgid, metallist kaaned ja serveerimisnõud. Metall tuleks asetada konteinerisse, mis on selle jaoks ette nähtud.

Klaas: Klaaspakenditesse kuuluvaid tooteid tuleks sorteerida, näiteks klaaspurki ning klaaspudelid, ka muud klaasesemed tuleb sorteerida õigesti.

Biojäätmed: Toidujäätmed ja aia- ning pargijäätmed tuleks eraldi paigutada spetsiaalsetesse konteineritesse.

Kui jäätmeid on palju ja plaanis on suurpuhastus või kolimine siis merekonteinerite müük või rent või sellpuhul aidata.

Kokkuvõte

Prügi sorteerimine on oluline, et kaitsta keskkonda ja vähendada jäätmete hulka. On oluline, et eristatakse mitmeid erinevaid jäätmeid ning need paigutatakse õigesti vastavatesse konteineritesse. Meie kõigi ühine ülesanne on hoida keskkonda, seega tuleks prügi eraldamine võtta väga tõsiselt.