Nullkulu

Nullkulu

miks on vaja prügi sorteerida?

Miks on vaja prügi sorteerida?

Prügi sorteerimine on võti säästlikule ja tervislikule keskkonnale. Selles artiklis uurime, miks prügi sorteerimine on oluline, millised on selle eelised ja kuidas prügi sorteerida.

Mis on prügi sorteerimine?

Prügi sorteerimine tähendab selle eraldamist liikideks. Sorteerimine aitab vähendada saastet ja taaskasutada materjale. Prügi sorteerimine on eriti oluline linnades, kus jäätmete tekke määr on kõrge.

Miks on prügi sorteerimine oluline?

Prügi sorteerimine on oluline selleks, et kaitsta keskkonda ja pikendada jäätmete elutsüklit. Kui prügi ei sorteerita, siis ladestub see prügilatesse või põletatakse, mis võib põhjustada keskkonna saastumist ja õhu reostust. Kui aga prügi sorteeritakse ja taaskasutatakse, siis suudame vähendada jäätmete kogust ja säilitada loodusvarasid.

Mis on prügi sorteerides saavutatavad eelised?

Prügi sorteerimine võimaldab meil kasutada ära taaskasutatavad materjalid. Näiteks klaaspudelid, alumiiniumkonservid ja paber saab taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vähendada uute materjalide tootmist ja seeläbi ka keskkonnamõju. Lisaks sellele aitab prügi sorteerimine vähendada globaalset soojenemist, sest taaskasutamine vähendab süsinikdioksiidi heidet.

Kuidas prügi sorteerida?

Prügi sorteerimine sõltub piirkonnast. Mõnes piirkonnas on kõik jäätmed sama kogumismahuti sees ja neid sorteeritakse hiljem keskuses. Teistes piirkondades on eraldi kogumismahutid erinevate materjalide jaoks. Enne prügi sorteerimist tuleks kontrollida, millised materjalid omavalitsuse poolt vastu võetakse.

Järgnevalt vaatame, kuidas erinevaid jäätmeid saab sorteerida.

Paber ja kartong

Paberi ja kartongi võib panna eraldi konteineritesse. Paberit võib panna ka spetsiaalsetesse karbisidesse. Kindlasti tuleb eemaldada kõik klambrid ja köidikud.

Plastik

Plastikust valmistatud pakendid, tühjad plastik pudelid, tühjad kanisterid ja pudelite korgid saab panna eraldi konteinerisse. Tuleb veenduda, et konteinerisse oleks pandud vaid korralikult loputatud ja tühjad pakendid.

Klaas

Klaaspudelid, konservikarbid ja purgid tuleks panna klaaskonteinerisse. Eemaldada tuleb korgid ja kiled, sest need ei kuulu klaasi hulka.

Metall

Metallist esemed nagu purgid, kerdid ja vanad pannid võib panna metallikonteinerisse. Tuleb veenduda, et konteinerisse oleks pandud vaid korralikult loputatud ja tühjad pakendid.

Biojäätmed

Biojäätmed nagu köögiviljad ja puuviljad, kohviladu, teepakid ja kalade luud tuleks panna spetsiaalsesse biojäätmete konteinerisse. Biojäätmed võivad muutuda ebameeldivaks lõhnaks, kui neid ei tühjendata piisava tihedusega.

Ülejäänud jäätmed

Kui jäätmeid ei ole võimalik sorteerida, siis tuleks need panna üldjäätmete konteinerisse.

Järeldus

Prügi sorteerimine on lihtne ja keskkonda säästev viis, kuidas saame parandada meie planeedi olukorda. Lisaks sellele aitab prügi sorteerimine vältida jäätmetega seotud probleeme, nagu näiteks prügilate täitumine ja keskkonna saastumine. Seega, alustades täna, saame kõik teha oma osa keskkonna kaitsmiseks.