Nullkulu

Nullkulu

miks on vaja jäätmeid sorteerida?

Miks on vaja jäätmeid sorteerida?

Jäätmete sorteerimine on oluline tegevus, mida iga inimene peaks juba noorest east alates tegema. See võib tunduda aeganõudva ja tüütu tegevusena, kuid sel on palju kasu meie planeedile ja tervisele. Siin on mõned põhjused, miks on vaja jäätmeid sorteerida.

Jäätmete sorteerimine aitab vähendada prügi mahtu

Jäätmete sorteerimine võib olla väga tõhus viis prügi hulga vähendamiseks. Kui meie kodudesse pole sisse seatud sellist süsteemi, kus prügi on sorteeritud, siis satuvad erinevad jäätmed ühte kottidesse, tekitades suure mahuga prügi. See prügi on nii suur, et see muutub üsna keeruliseks, kuidas seda korralikult käidelda.

Jäätmete sorteerimine hoiab keskkonda puhtana

Sorteeritud jäätmete käitlemine muutub oluliselt lihtsamaks. Seda põhjusel, et erinevate jäätmete liigid kogutakse erinevalt, olenevalt nende tüübist. Kui selline sorteerimine on juba tehtud ja prügi kogutud, siis läheb see kohe edasi ettenähtud kohta. See omakorda hoiab keskkonda puhtana ning väldib eri sorti jäätmete kokkusegamist, mis võib muutuda toksiliseks või kahjulikuks.

Jäätmete sorteerimine on oluline ressursside säästmiseks

Jäätmete sorteerimine on suurepärane võimalus säästa ressursse. Selle poolt mida me teeme, saame teha tohutu panuse, mis aitab meil palju ressursse säästa. Teisisõnu on see tulevikku vaatav tegevus, sest ressursid ei ole lõputud ning sellest tulenevalt iga ressurssi kokku hoidv tegevus on tähtis.

Jäätmete sorteerimine on oluline samm ringmajanduse suunas

Ringmajandus on kaasaegne ärimudel, kus tootjad, tarbijad ning kogu majandus loob ja kasutab ressursse korduvkasutusega, vähendades selle käigus jäätmeid ning keskkonnamõju. Jäätmete sorteerimine on oluline selleks, et suurendada tõenäosust ringmajandusse üleminekuks.

Jäätmete sorteerimine on iga inimese kohustus

Jäätmete sorteerimine võib tunduda aeganõudva ja tüütu tegevusena, kuid tegemist on kohustusega, mida igaüks peaks täitma. Kui iga inimene sorteeriks oma jäätmed õigesti, siis oleks suur osa jäätmetest võimalik taaskasutada, mis omakorda võimaldaks vähendada vajadusi toota uusi kaupu ja kasutada uusi ressursse.

Kokkuvõte

Jäätmete sorteerimine on viis, kuidas kaitsta keskkonda ning säilitada ressursse. See aitab vähendada prügi hulka ning muudab prügi käitlemise lihtsamaks. Jäätmete sorteerimine on iga inimese kohustus ning tagab, et meie planeet säiliks jätkusuutliku tulevikuga.