Nullkulu

Nullkulu

kuidas nimetatakse soome parlamenti?

Kuidas nimetatakse Soome parlamendi hooneid ja millised on nende rollid?

Soome rahvuslipp peegeldab Soome riigi mainet maailmas. Riigis on tugevdemokraatia, mis on loodud paljude institutsioonide toel. Üks peamisi neist on parlamendisüsteem, mis on lahutamatu osa Soome riigist. Kuidas aga nimetatakse Soome parlamenti? Millised on selle maja olulised osad? Lähemalt vaatame seda pikas artiklis.

Soome parlamendisüsteem koosneb kahest majast: Eduskunta ja Valtioneuvosto. Eduskunta ehk riigikogu on Soome seadusandja, samal ajal kui Valtioneuvosto ehk valitsus on täidesaatva võimu asutus.

Eduskunta-kompleks

Eduskunta-kompleks on Eduskunta hoone, mis asub Helsingis Töölö linnaosas. Hoone valmis 1931. aastal ning on Soome ajaloo ja kultuuri oluline hoone. Hoone arhitektuur on oma ajal tagasihoidlik, kuid siiski muljetavaldav. See on tähtis koht, kus toimuvad Eduskunta esindajatekoda, istungisaalid, pressikonverentsid ja erinevad vastuvõtud. Eduskunta koosneb 200 liikmest, kes on saadikud. Neil on suur vastutus, et hoolitseda Soome elanike õiguste ja heaolu eest.

Valtioneuvosto kompleks

Valtioneuvosto hoone asub samuti Helsingis, kuid erinevalt Eduskunta hoones on Valtioneuvosto koosolekud sageli suletud uste taga. Valtioneuvosto hoone oli tegelikult algselt valmis 1980. aastal, kuid see lammutati ja asendati uuemaga, mis valmistati etteostetud inimeste toetusest 2004. aastal.

Valtioneuvosto hoones asuvad tavaliselt Soome valitsuse ametiasutused ja bürood, kes on ülesandeks riigi juhtimine. Nende hulka kuuluvad ka nn ministrid ehk ministrid, kellele on antud tema vastutusalasse kuuluvate küsimuste haldamine. Kokku on Soome valitsuses 12 ministrit, kelle oskustega ja teadmistega tagatakse, et Soome sisepoliitikas ja välissuhetes oleks positiivne areng ja edasiminek.

Milliseid ülesandeid täidavad Eduskunta ja Valtioneuvosto?

Eduskunta on riigikogu, mis tegeleb seadusandlusega – seaduste tegemise, muutmise ja tühistamisega. See on Soome demokraatia keskus, kus toimuvad olulised arutelud ja otsuste vastuvõtmised. Parlamendi liikmed esindavad Soome kodanikke ja neid valitakse rahva hääletusel.

Valtioneuvosto on valitsus, mis juhib riigiasutusi ja teostab riigijuhtimist. Ministrid on vastutavateks valitsuse alustavateks jõududeks, kes aitavad kaasa Soome poliitikale ja tõenäoliselt ka Soome ühiskonna jõukusele. Nende ülesanded täiendavad üksteist, võimaldades Soome endal rahu ja tagades samal ajal valitsusest kinnipidamise.

Kuidas mõjutab parlamendi ja valitsuse roll Soome elanike elu?

Soome parlamendi ja valitsuse juhitud riik on esimene maailmas õiglase ja demokraatliku riigikorralduse tipp. Soome kooskõlas Euroopaga on edukas ja tugev naaberriik, kus on hinnatud eetikat, heaolu ja õiglust. Parlamendi- ja UKingute töö on määrava tähtsusega Soome strateegilise heaolu ja õitsengu toetamisel.

Kokkuvõttes, Soome parlamendisüsteem on riigi üks olulisemaid institutionaalseid elemente. Eduskunta ja Valtioneuvosto hoones viiakse ellu riigi demokraatlikke ja tolereerivaid põhimõtteid. Nende töö aitab kaasa Soome arengule edukalt ja majanduslikus tegevuses. Soome kooskõlas maailmaga, kus on hinnatud eetika, õiglus ja heaolu.