Nullkulu

Nullkulu

kuidas maksta dividende?

Kuidas maksta dividende

Üldine teadmine on see, et dividendid on aktsionäridele väga kasumlikuks ja atraktiivseksallikaks. Nad toovad aktsionäridele rahalist tulu ja on võimalus investeeringult teenida passiivset sissetulekut. Seega on dividendi maksmine võtiaktsionäride lojaalsuse tagamiseks ja aktsia hindade tõstmiseks.

Kuidas dividendimakse toimub?

Dividendimaksed toimuvad tavaliselt perioodiliselt – kas igal aastal, poolaastal või kvartalis, sõltuvalt ettevõtte poolt kehtestatud poliitikast. Ettevõte määrab, millal dividende makstakse, kui palju makstakse ja kuidas need makstakse. Dividendid võivad olla kas rahas või ettevõtte aktsiates.

Miks on dividendid olulised?

Dividendimaksed on olulised, sest need loovad usaldust ettevõtte vastu. Kui ettevõte maksab stabiilselt dividende, siis näitab see, et ta on püsiv ja usaldusväärne. Dividendid mõjutavad ka aktsiahinda. Kui ettevõte maksab suuri dividendimakseid, siis see tavaliselt tõstab aktsiahinda.

Kuidas ettevõte otsustab, millal ja kui palju dividendi maksta?

Ettevõte otsustab, millal ja kui palju dividendi maksta, järgides oma dividendipoliitikat. Dividendipoliitikat määrab tavaliselt ettevõtte juhtkond ja see peab vastama ettevõtte strateegilistele eesmärkidele.

Dividendipoliitika määrab, kuidas jaotatakse ettevõtte kasumit aktsionäridele dividendide vormis. Paljude ettevõtete puhul kehtib, et nad ei maksa dividende kuni ettevõte teenib kasumit. Kui ettevõte muutub kasumlikuks, siis hakkab ta makstavate dividendide suurust järk-järgult suurendama.

Dividendimakseid võib olla ka erinevatel põhjustel, näiteks kapitali tagasiost, kus ettevõte ostab enda aktsiaid tagasi. Kui ettevõte ostab tagasi piisavalt aktsiaid, siis vahel vähendatakse jagatavate dividendide summat, kuna varasema aktsiate tagasiostmise kaudu on juba raha välja makstud.

Kuidas maksta dividende?

Dividendimaksete tegemist võivad suunata ja vollitada erinevad isikud või organisatsioonid, kuid tavaliselt toimuvad maksete tegemine minimaalselt järgmiste juhiste alusel:

Aktsionäride registreerimine – ettevõte peab kõigepealt teada, kellele dividende maksta. Selleks peab ta koostama aktsiate omanike andmebaasi. Ettevõte võib ka kasutada välist registrit, mis hoiab aktsiaomanike kohta teavet ja kellele edastatakse vajalikud andmed maksete tegemiseks.

Dividendide summa kindlaksmääramine – pärast aktsionäride registreerimist peab ettevõte otsustama, kui palju dividende ta maksta soovib. Selleks tuleb arvutada aktsia kohta jagatava dividendide summa. See on ettevõttejuhtkonna otsustada, kui palju kasumit jagada ettevõtte aktsionäride vahel.

Dividendide maksmise kuupäeva kindlaksmääramine – ettevõtte juhtkond otsustab, millal dividendid makstakse. Kui ettevõte kehtestab dividendide väljamakse kuupäeva, teavitab ta sellest aktsionäre.

Dividendide maksmine – kui kõik eelnevad tingimused on täidetud, peab ettevõte jagama aktsionäridele rahalised dividendid või annab ettevõtte aktsiaid vastavalt aktsionäride arvu aktsiatega. Dividendide maksmisel arvutatakse aktsionäre teenitud dividendid kaudu – see on summa, mis jagatakse aktsionäride ja aktsiate vahel, mis nad omavad.

Kokkuvõte

Dividendimaksed on olulised aktsionäridele ning neid makstakse tavaliselt perioodiliselt vastavalt ettevõtte poolt kehtestatud dividendipoliitikale. Dividendide maksed loovad usaldust ettevõtte vastu ja mõjutavad ka aktsiahinda. Ettevõte otsustab, millal ja kui palju dividendi maksta vastavalt oma dividendipoliitikale.

Dividendimakseid tuleb tähelepanelikult jälgida, kuna need võivad mõjutada aktsia hinda. Aktsionärid peaksid uurima ettevõtte varasemaid dividendimakseid ning laiemat juhtimist. Kui ettevõttel on olnud varasemalt stabiilselt dividendide väljamaksmise poliitika, siis see näitab aktsionäridele, et ettevõte on püsiv ja usaldusväärne.