Nullkulu

Nullkulu

kuidas kirjutada inglise keeles reporti?

Kuidas kirjutada inglise keeles reporti

Reports on olulised dokumendid, mida tuleb valmistada erinevates töövaldkondades. Näiteks saavad ametnikud, õpetajad, ärimehed ja tudengid sageli ülesande kirjutada ingliskeelset reporti. Kuidas aga alustada? Mida peaks raporti kirjutamisel arvestama? Järgnevalt juhendan teid läbi inglisekeelse reporti kirjutamise kogu protsessi, et aidata teil paremini mõista, kuidas seda edukalt teha.

Samm 1: Mõelge, millist teemat soovite kajastada

Enne kui hakkate ingliskeelset reporti kirjutama, on ülioluline valida oma teema hoolikalt. Teie teema peaks olema sügavalt uuritud ja huvi pakkuv. See peaks olema konkreetne ja arusaadav kõigile, kes raporti lugema hakkavad. Samuti peaks see olema seotud teie töövaldkonnaga, kuna raporti eesmärk on tõendada teie pädevust teemaga seotud valdkonnas.

Samm 2: Tee oma teema kohta uurimistööd

Pärast oma teema valimist ja formaadi kindlaksmääramist asuge seda uurima. Koguge nii palju teavet kui võimalik, et saaksite anda kõik asjakohased faktid ja arvud. Seda ei saa rõhutada liiga palju, kuna teie raporti tõsiseltvõetavus sõltub teie teadus- ja kogutud informatsiooni hulgast. Peaksite üritama leida kõige usaldusväärsemad allikad, nagu erialane kirjandus, kõige uuemad uuringud ja eksperdihinnangud.

Samm 3: Määrake inglise keeles reporti struktuur

Kui olete oma teemat põhjalikult uurinud, on järgmine oluline samm oma raporti struktuuri kindlaksmääramine. Alguses peate valima pealkirja, mis annab lugejatele ülevaate sellest, millest teie raport räägib. Siis peaksite looma teesisõna, mis esitab teie teema ja selle peamise argumendi. Seejärel peaksite määrama oma raporti struktuuri, sealhulgas alampeatükkide järjekorra ning nende sisu ja teabe, mida iga peatükk peaks sisaldama. Lõpuks peaksite looma lõikesid, mis annavad kokkuvõte teie teemast, lühidalt selgitama, mida lugejad võivad raporti lugedes oodata, ja esitama lõppsõna.

Samm 4: Kirjutage oma report kasutades selget keelt

Jätame nüüd uurimistöö ja struktuuri tagaplaanile ning keskendume sellele, kuidas kirjutada hästi sõnastatud inglisekeelset reporti. Esimene reegel on selge ja lihtne keelekasutus. Ühiskondlikes valdkondades, nagu poliitika, majandus või haridus, saab sageli kasutada keerulist tehnilist sõnavara, kuid kui vastuvõtja pole oma töövaldkonna spetsialist, on lihtne keelekasutus hädavajalik.

Samm 5: Citeerige täpselt ja viidake oma allikatele korrektselt

Teine oluline punkt raporti kirjutamisel on tsitaatide ja viitamise korrektsus. Raporti krediibilisus sõltub sellest, kuidas viidatakse allikatele ja tsitaatidele. Kui kasutate väljuvat informatsiooni, mis on teie arvates oluline, peaksite viitama selle allikale. Samuti peaksite tsitaadid alati sulesulgedesse panema ning viitama autori nimele ja allikale.

Samm 6: Lõpetuseks kokkuvõte

Viimasena aga mitte vähem tähtsana, peaksite lõpuks inglise keeles reporti kokku võtma. Teie lõplik lõik peaks olema kokkuvõte teie raporti peavõtmetest ja sisust, märkides need teemad, mille olete kajastanud. Peate siinavormis soovitama kaugemaid uuringuid või edasisi samme, kui see on ülesande ja teema jaoks sobiv.

Järeldus

Kokkuvõtvalt on ingliskeelne report väärtuslik töömaailmas ja igas ühiskonnas, sest see demonstreerib teie pädevust teie ala uurimisel. Taotlemisel kasutage õiget struktuuri, tähelepanelikku teadusuuringuid, lihtsat keelekasutust ja korrektseid viiteid ning kirjutage oma raport endale sobival ajal ja viisil. Kui järgite allpool toodud juhiseid, võite edukalt kirjutada ingliskeelse reporti oma väljakutsele vastamiseks.