Nullkulu

Nullkulu

kui vana on teadaolevalt inimasustus eesti aladel?

Kui vana on teadaolevalt inimasustus Eesti aladel

Paljude inimeste jaoks on Eesti teadaolevalt kõige põhjapoolsem mandri-Euroopa riik. Kuid teadlased on leidnud tõendeid, et inimestel on olnud Eesti aladel asumiseks kauge minevik. Kui täpselt võime öelda, millisel ajal inimesed siin asustusid? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb meil vaadata minevikku.

Eesti ala asustamine algas 9000 aastat tagasi

Teadaolevalt elavad inimesed Eesti aladel juba vähemalt 9000 aastat. Sellest ajast alates on siin alati olnud inimasustus, kuid see on aastate jooksul muutunud ja arenenud vastavalt inimeste vajadustele ja võimalustele.

Esiteks olid siin vaid küttide- ja korilaste hõimud, kes elasid looduse rüpes. Need inimesed kohanesid oma keskkonnaga, kasvatades endale rõivad ja toitu loodusest ümbritsevalt. Mõned neist hõimudest olid püsiasukad, kes said toitu merest, järvedest ja jõgedest, teised rändasid aastaajast sõltuvalt ringi.

Kuid aja jooksul muutus Eesti ala ikka enam maaharijate kätte. Sel ajal elasid siin eelkõige vadjalased ja eestlased, kes kasutasid maad ja vett, et saada toitu. Nad rajavad elamuid ja moodustavad kogukondi. Need asustused olid enamasti väikesed ja hõredalt asustatud.

Nõukogude ajal peksti Eesti ajalugu rahva mälust välja

Pärast II maailmasõda ja eriti pärast Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt püüti Eesti ajaloo kohta levitada erinevaid versioone, mis rahva mälu kustutasid, ning surve avaldamise tõttu ei olnud Eesti ajaloost rääkimine võimalik. Lõpuks, 1991. aastal Eesti Vabariigi taastamisega, langes paljudelt inimestelt palju varje ja paljudel oli võimalus oma mälestusi taastada.

Tänapäeval teame Eesti ajaloost palju rohkem kui kunagi varem. Meil on omad ajaloolased, kes on pühendunud uurimustööle ja Eesti ajaloo taastamisele. Tänu nende tööle teame täpsemalt, kuidas ja millal inimesed Eesti aladel asusid.

Lõppsõna

Eesti ajalugu on pikk ja huvitav. Ajalooliste faktide uurimine aitab meil paremini mõista meie päritolu ja minevikku. Nüüd teadmine, et Eesti alal on olemas olnud inimasustus juba enam kui 9000 aastat, näitab, kui tähtis on Eesti ajaloo uurimine. See ei ole ainult mineviku austamine, vaid aitab meil suurendada oma teadmisi meie päritolust ja loodusest, mis meid ümbritseb.