Nullkulu

Nullkulu

kui vana on eesti president?

Kui vana on Eesti president: ajalooline ja hetkeolukorra ülevaade

Eesti president on riigipea, kes täidab tähtsat rolli Eesti Riigikogu ja valitsuse koostöös, tagades demokraatia ning võimu- ja ametivõimude lahususe. Kuid kui vana on Eesti president ja kuidas see ametikoht ajaloo jooksul arenenud on?
Selles artiklis uurime Eesti presidendi ametiajalugu ja hetkesituatsiooni.

Ametiajaloo ülevaade
Eesti Vabariigi esimese presidendi, Konstantin Pätsi ametiaeg algas 1938 ja kestis kuni Eesti Vabariigi okupeerimiseni Nõukogude Liidu poolt 1940. Peale 10-aastast okupatsiooni, taastati Eesti Vabariik 1991. aasta augustis. Üleminekuperioodi jooksul oli 1990. aasta juunis valimiste järel Eesti Vabariigi Presidendiameti ülesandeid täitval ametikohal Lennart Meri, kuni uue presidendi valimiseni. Viimati valiti Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid oktoobril 2016.
Seega, kui viimane president valiti 2016. aastal ja ametiaeg on 5 aastat, siis on tänasel päeval Kersti Kaljulaidi ametiaeg kestnud juba 5 aastat, muutes ta vanimaks ja Eesti Vabariigi ajaloo jooksul pikima ametis istunud naissoost presidendiks.

Hetkeolukorrast ülevaade
Tänapäeval on Eesti Vabariigi presidendiks Kersti Kaljulaid. President on valitud rahva poolt viieks aastaks, mille jooksul täidab ta oma ametivõimu vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele.
Presidenti valitakse Riigikogus salajasel hääletusel, kus osalevad kõik 101 liiget. President peab olema vähemalt 40-aastane ja omama Eesti kodakondsust.
Presidendil on õigus sõna sekka öelda kõigis poliitilistes küsimustes, mis mõjutavad Eesti Vabariiki. Samuti on tal õigus tagasi lükata riigi poolt vastu võetud seadus, saates selle uuesti parlamenti arutamiseks.
Lisaks peab president allkirjastama kõik seadused, mis parlament on vastu võtnud.

Eesti presidendiamet 21. sajandil
21. sajandil on Eesti Vabariigi presidendiks valitud Kersti Kaljulaid, kes on teinud aktiivset tööd Eesti inimeste toetamisel ning rahvusvahelistel foorumitel Eesti huve esindamisel ning tutvustamisel.
Presidendi roll ühiskonna ja poliitikategemisel on tugevnenud ning esindusriigina on president esile toonud teatud sotsiaalseid probleeme, nagu näiteks vanurite hooldus, lastekaitse ning rahvusvaheline julgeolek.

Kokkuvõte
Eesti presidendi amet on tähtis roll Eesti Vabariigis, mis tagab demokraatia ning võimu- ja ametivõimude lahususe. Ametikoha ajalugu ulatub tagasi aastasse 1938, mil Eesti Vabariigi esimesena presidendiks sai Konstantin Päts. Tänapäeval on Eesti Vabariigi presidendiks Kersti Kaljulaid, kelle ametiaeg kestab juba 5 aastat. Presidendi roll ühiskonna ja poliitikategemisel on tugevnenud ja esindusriigina on president esile toonud mitmeid olulisi sotsiaalseid probleeme.