Nullkulu

Nullkulu

kui suur on eesti pindala?

Kui suur on Eesti pindala?

Eesti on üks väike riik Põhja-Euroopas, kuid selle ajalugu ja kultuur on ulatuslikult mõjutanud maailma. Üks Eesti riigi fundamentaalseid mõõtmeid on pindala, mida sageli arutatakse huviliste hulgas. Arutame tänases artiklis Eesti pindala.

Eesti geograafiline asend

Enne Eesti pindala teema üle arutlemist tuleks ehk rääkida Eesti geograafilisest asendist. Eesti asub Läänemere ääres, põhjapoolsel Läänemere kaldaalal. Eesti asetseb põhjast lõunasse 58°18′ ja 59°40′ põhjalaiustel ning idast läände 21°41′ ja 28°12′ ida pikkustel. Riigi naabriteks on põhjast Soome, idast Venemaa ja lõunast Läti. Eesti territooriumil on 1 521 saart, kuid enamik neist on küllalt väikesed ja asustamata.

Eesti pindala üldistatuna

Eesti pindala on 45 227 km², mis moodustab umbes 0,03% maakera maismaapinnast ja umbes 33% Baltimaade pindalast. Eesti on neljas kõige väiksem riik Euroopa Liidus, rohkem kui kümme korda väiksem kui näiteks Saksamaa. Eesti suurus on võrreldav Šveitsi, Taani ja Hollandiga.

Eesti pindala geograafilised piirid

Eesti pindala geograafilised piirid on Väinamerest Irboska laheni. Eesti põhjapoolne piir kulgeb enamasti mööda merepinda ning lõuna poole liikudes kulgeb piir ristisuunas mööda maismaad, kuni Puise neemest mööda Peipsi järve narva sängi läänesuunas tõusudes ja sealt juba õhuliinina Liivimaale jõudes. Ida poole piirneb Eesti Venemaa Föderatsiooniga ning lõuna poole Lätiga.

Eesti maastikud

Eesti maastikud on mitmekesised. Enam kui pool Eesti territooriumist on kaetud metsaga, viiendik on rohumaid ja heinamaid, umbes kümme protsenti on sood ja rabad ning merealasid on ligikaudu 10%. Eesti on kuulus oma kaunite rannajoonte poolest, samuti on siin mõned kaunid saared nagu Muhu ja Saaremaa. Eesti põhjapoolne osa on kaetud tiheda männimetsaga, kus tuules painduvad männid on kujunenud paljudele eestlastele sümboliks. Kesk-Eestis kohtab kaunite maastikega rohumaad ja heinamaad, mis on head karjamaad loomakasvatuseks. Lõuna-Eestis on mitmeid imelisi rabaalasid nagu Nätsi-Võlla raba, mis on tuntud oma kaunite vaadete poolest.

Lõppsõna

Eesti pindala on 45 227 km², mis on umbes 0,03% maakera maismaapinnast ja umbes 33% Baltimaade pindalast. Eesti territooriumil on 1 521 saart, kuid enamik neist on küllalt väikesed ja asustamata. Eesti geograafiline asend on Läänemere ääres, põhjapoolsel Läänemere kaldaalal. Eesti põhjapoolne piir kulgeb enamasti mööda merepinda ning lõuna poole liikudes kulgeb piir ristisuunas mööda maismaad, kuni Puise neemest mööda Peipsi järve narva sängi läänesuunas tõusudes ja sealt juba õhuliinina Liivimaale jõudes. Lõpetuseks on Eesti maastikud väga kaunid ja mitmekesised, koosnedes rohkem kui poolest metsadest, viiendikust rohumaadest ja heinamaadest ning umbes kümnest protsendist soodest ja rabadest.