Nullkulu

Nullkulu

kui palju on eesti keele kõnelejaid?

Kui Palju on Eesti Keelt Kõnelevaid Inimesi?

Paljud inimesed saavad segadusse, kui üritavad välja selgitada, kui palju inimesi räägib Eestis eesti keelt. Selle artikli eesmärk on anda selge arusaam sellest küsimusest vastavalt statistikale ja uuringutele.

Esimene asi, mida teada saada on, kui palju inimesi elab Eestis. 2021. aasta andmete kohaselt on Eesti elanikkond umbkaudu 1,3 miljonit inimest. Kuigi selle arvu sees on ka venelased, ukrainlased, soomlased ja paljud teised rahvused, on eesti keel Eesti Vabariigi ametlik keel.

Eesti Statistikaameti andmetel on hinnanguliselt 70% Eestis elavatest inimestest eestlased. See tähendab, et umbkaudu 910 000 Eestis elavat inimest räägivad emakeelena eesti keelt.

Lisaks on eesti keel Euroopa Liidu ametlik keel, mida räägitakse ka Lätis ja Leedus, ehkki mitte enamuses. See tähendab, et paljud inimesed kasutavad eesti keelt igapäevaselt ka väljaspool Eestit.

Üks huvitav fakt on, et Eesti keel kuulub soome-ugri keelte hulka, mis on pärit Põhja-Euroopast. Need keeled hõlmavad soome, ungari, mari jm keeli.

Kuigi Eesti Vabariigi ametlikuks keeleks on eesti keel, on võimalik, et mõned Eesti elanikud räägivad ka muid keeli. Näiteks on vene keel regionaalselt oluline keel ja seda räägitakse palju Ida-Virumaal ja Tallinnas. Siiski on enamikus Eestis eesti keel tavaline keel, mida igapäevaselt räägitakse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eestis on umbkaudu 910 000 inimest, kes räägivad emakeelena eesti keelt. Lisaks kasutatakse eesti keelt ametliku keelena ka väljaspool Eestit, kuna see on üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. Eesti keel kuulub soome-ugri keelte hulka ja on üks neist keeltest, mis on pärit Põhja-Euroopast. Kuid hoolimata sellest, et mõned Eesti elanikud räägivad ka muid keeli, on enamikus Eestis eesti keel igapäevane keel, mida räägitakse.

Selle artikli eesmärk oli selgitada selgelt ja lihtsalt, kui palju inimesi räägib Eestis eesti keelt. Loodetavasti aitab see artikkel selgitada seda teemat kõigile, kes selle vastuse leidmiseks otsivad.