Nullkulu

Nullkulu

kui palju maksab auto omaniku vahetus?

Kui palju maksab auto omaniku vahetus?

Auto ostmisel tuleb kaasa ka omaniku vahetus. Kuid mis see täpselt tähendab, millal see vajalik on ja kui palju see maksab? Selles artiklis selgitame, mis on omaniku vahetus ja kõik, mida selle kohta teadma pead.

Mis on auto omaniku vahetus?

Auto omaniku vahetus ehk auto ümberregistreerimine on protsess, kus auto omanik muutub. See tähendab, et varasem omanik loobub oma õigustest ja kohustusest auto suhtes, ning uus omanik võtab need endale. Omaniku vahetus on vajalik, kui auto müüakse, kingitakse ära või antakse muul viisil üle uuele omanikule.

Millal on auto omaniku vahetus vajalik?

Auto omanikut vahetatakse tihti auto müügi korral. Kui auto omanik müüb oma auto, tuleb selleks sõlmida auto müügileping ja auto üle anda uuele omanikule. Ühtlasi tuleb teavitada autoregistrikeskust, et auto omandajaks on saanud uus omanik.

Auto omaniku vahetus on vajalik ka juhul, kui auto kingitatakse ära või antakse muul viisil edasi uuele omanikule. Samuti on see vajalik, kui auto omanik muudab nime, näiteks abiellub või lahkub riigist.

Kui palju maksab auto omaniku vahetus?

Auto omaniku vahetuse hind sõltub mitmest faktorist. Üheks oluliseks faktoriks on auto registreerimismaks. Selle maksumus sõltub auto vanusest, kaalust ja heitkoguste tasemest. Näiteks maksab auto registreerimismaks 2004. aastal või varem esmakordselt registreeritud sõiduki puhul 49,60 eurot ning 2005. aasta ja hiljem esmakordselt registreeritud sõiduki eest 111,80 eurot.

Lisaks registreerimismaksule tuleb tasuda ka 6 eurot riigilõivu, kui tegemist on sõidukiga, mida kasutavad eraisikud, ning 16 eurot, kui tegemist on äriühingu omanduses oleva sõidukiga. Kui omanikuvahetuse käigus soovitakse auto numbrimärki vahetada, tuleb tasuda lisaks ka numbrimärgi vahetamise tasu.

Auto omandamisel tuleb tasuda ka käibemaks, kui varasem omanik oli käibemaksukohustuslane. Käibemaksu määr on 20% ning selle summa arvutab müüja vastava müügilepingu alusel.

Kokkuvõte

Auto omaniku vahetus on vajalik, kui auto vahetab omanikku. See tähendab, et varasem omanik loobub oma õigustest ja kohustustest auto suhtes ning need lähevad üle uuele omanikule. Omaniku vahetus on vajalik auto müügi, kinkimise või muul viisil üle andmise korral. Auto omaniku vahetuse hind sõltub mitmest faktorist, eelkõige registreerimismaksust ja käibemaksust. Omaniku vahetuse korral tuleb tasuda ka riigilõiv ning vajadusel ka numbrimärgi vahetamise tasu.