Nullkulu

Nullkulu

kui palju lauljaid ja pealtvaatajaid osales viimasel eesti üldlaulupeol?

Kui palju lauljaid ja pealtvaatajaid osales viimasel Eesti üldlaulupeol

Eesti üldlaulupidu on üks suuremaid kultuurisündmusi riigis. See üritus toimub iga viie aasta tagant ja on olnud edukas alates sellest, kui esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal. Eesti rahvalaulu traditsiooni järgimiseks kogunevad koorid ja teised lauljad üle Eesti, et esitada traditsioonilist eesti muusikat ja näidata kogu maailmale Eesti muusikalise kogukonna jõudu. Viimane Eesti üldlaulupidu toimus 2019. aastal Tallinnas. Selles artiklis käsitleme teemat “kui palju lauljaid ja pealtvaatajaid osales viimasel Eesti üldlaulupeol?”

Lauljate arv üldlaulupeol

Viimasel Eesti üldlaulupeol osales umbes 35 000 lauljat üle Eesti. Selle arvu ületab nii kooride kui ka solistide arv. Lauljad liigitati neljaks: nais-, mees-, poiste ja segakoorid. Tavaliselt peab iga koor läbima proove ja õppima ühist muusikalist esitust, et valmistuda suureks päevaks. Viimasel Eesti üldlaulupeol oli kohal ka rahvusvahelisi külalisi, kes esitasid palju huvitavaid laule. Sealhulgas olid ka külalisesinejad, kes tõid fookusesse välismaa laule, mis väljendavad eesti rahvusvahelist maitset.

Pealtvaatajate arv üldlaulupeol

Pealtvaatajate arv üldlaulupeol on tavaliselt suurem kui lauljate arv. Viimasel üldlaulupeol oli üle 100 000 pealtvaataja. On oluline märkida, et üldpeo erinevates kontsertide seanssides oli kuulajaid erinev arv. Lisaks rahvusvahelistele külalistele oli ka palju Eesti rahvast, kes tulid kaugele üle riigi, et näha laulupidusid. Pealtvaatajad esindasid väga erinevaid vanuserühmi alates noortest lastest kuni eakateni välja. Suur hulk pealtvaatajaid olid ka välismaalased, kes olid laulupeo vibratsiooniga väga rahul.

Kas üldkogunemisel on mõned piirangud?

Igal riigil on oma üritustele kehtestatud piirangud, seega ka Eestis on üldlaulupeol teatud piirangud ja turvameetmed, mida tuleb järgida. Üldlaulupidu toimub erinevates konverentsisaalides, seega oli piiratud ka ühe konkreetse koha koormus. Lisaks oli laulukontserdi perioodi jaoks kehtestatud turvameetmed, mis hõlmavad nii inimeste turvalisuse tagamist kui ka keskkonna säilitamist. Kõikidel pealtvaatajatel ja lauljatel tuli läbi viia turvakontroll. Avalikke kohti koristati regulaarselt, et hoida inimesi ohutuna. Üldlaulupidu oli edukas ilma suurte turvaprobleemideta.

Järeldus

Eesti üldlaulupidu on olnud edukas juba 150 aastat. Viimane üldlaulupidu tõestas, et eesti muusikaline kogukond on endiselt tugev ja pühendunud. Viimase Eesti üldlaulupeo lauljate ja pealtvaatajate arvu poolest oli see üks suurimaid rahvakogunemisi riigis ja kogu maailmas. Kõikidel üldlaulupeo osalejatel olid oma roll ja nende koostööd ning pühendumist oli raske mittetähele panna. Eestlaste armastus muusika ja laulu vastu on märgiline ja see on midagi, mille üle olla uhke.