Nullkulu

Nullkulu

kui palju inimesi räägib eesti keelt?

Kui palju inimesi räägib eesti keelt?

Eesti on Baltimaades asuv Põhja-Euroopa riik, kus elab üle 1,3 miljoni inimese. Eesti keel on kõigile eestlastele emakeeleks ning õpetatakse ka koolides teise keelena. Kui paljud inimesed räägivad eesti keelt? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb vaadata erinevaid tegureid.

Eesti keele kasutajate arv

Eesti keelt räägivad inimesed nii Eestis kui ka välismaal. Eestis on eesti keel riigikeel ja seda räägib keel kõik eestlased. Lisaks räägivad eesti keelt ka mitmed vähemusrahvuste esindajad. Need on näiteks vene, soome, ukraina, rootsi, lõuna-eesti võru ja setu rahvad. Välismaalased, kes elavad Eestis, räägivad ka tihti eesti keelt.

Eesti keele kõnelejate arvu kohta maailmas pole täpset statistikat, kuid hinnangute kohaselt peaks seda keelt rääkima rohkem kui miljon inimest. Eesti keelt räägitakse lisaks Eestile ka Venemaa piirialadel, Lätis, Leedus, Rootsis, Kanadas ja Austraalias. Suurim eestlaste kogukond välismaal elab Kanadas.

Eesti keele õppimine

Eesti keele õppimise huvi on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. See on seotud peamiselt Eesti Euroopa Liiduga liitumisega, mis tõi kaasa palju rahvusvahelisi üliõpilasi. Samuti on Eestis palju välismaalasi, kes on huvitatud eesti kultuurist ja keelest.

Eesti keelt saab õppida nii koolis kui ka keelekursustel erinevates institutsioonides. Peamised keeleõppeasutused Eestis on keeltekoolid ja ülikoolid. Riiklikul tasandil on eesti keelt võimalik õppida alates klassist ja kohustuslikuks keeleks on see klassist alates. Lisaks on võimalik õppida eesti keelt iseseisvalt kodus, kasutades raamatuid, videoid, veebipõhiseid õppevahendeid ja rakendusi.

Eesti keele tulevik

Eesti keel on hoolimata väiksusest kõrgelt hinnatud keel. Iga aasta tipptasemel tehtav uuring näitab, et eesti keel on üks keeltest, mis on maailma kõige vähem sarnane teiste keeltega. Seetõttu säilitab eesti keel oma erilise olemuse.

Eesti keele tulevik on kindel, sest keelt õpitakse ja kasutatakse aina enam. Kuna eesti keel on elava keelena arenev ja muutuv, suudab ta vastu pidada globaalsele maailmale ja tehnoloogiatele. Eesti keele püsimiseks on vajalik, et eestlased ise seda kasutaksid ja armastaksid ning et keeleõpe saaks piisavalt tuge ja tõuget.

Kokkuvõte

Kui palju inimesi räägib eesti keelt? Eesti keelt räägivad kõik eestlased ning see on riigikeel. Lisaks räägivad eesti keelt paljud vähemusrahvused ja välisriikide elanikud. Eesti keele õppimise huvi on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Eesti keele tulevik on kindel, sest keelt õpitakse ja kasutatakse aina enam.