Nullkulu

Nullkulu

kui kaua makstakse töötuskindlustushüvitist?

Kui kaua makstakse töötuskindlustushüvitist?

Töötuskindlustushüvitis on töö kaotamise korral makstav rahaline kompensatsioon, mida makstakse kindlal perioodil, mis võib erinevates riikides oluliselt erineda. Eestis on see määratud seadusega ja on a iga inimesele, kelle töösuhe on lõppenud või kes on saanud koondamisteategi töö kaotamisest kuni uue töökoha leidmiseni.

Kui kaua saate töötuskindlustushüvitist saada?

Kui palju töötuskindlustushüvitist saate, sõltub paljudest teguritest, sealhulgas teie enda palgast, vanusest ja töösuhte kestusest. Samuti mängib rolli see, kui kaua olete oma töökohast ilma jäänud. Tavaliselt on hüvitise periood seotud sellega, kui kaua olete töötanud ja selle aja võrra, mille jooksul hüvitis on välja makstud.

Oluline on märkida, et Eestis kehtestatud tüüptingimuste kohaselt saate töötuskindlustushüvitist saada kuni 12 kuud. See aeg võib erineda, sõltuvalt sellest, kui kaua olete töötanud, kuid see võib olla kuni 18 kuud.

Kui kaua kulub töötuskindlustushüvitise saamiseks?

Hüvitise saamisel võib olla ka mõningaid viivitusi, kuna hüvitise taotlemine võib võtta aega. Samuti tuleb arvestada, et kindlustusjuhtum tuleb kindlustusseltsile esitada hiljemalt kuu jooksul pärast töösuhte lõppu või koondamisteate saamist. Kui selle aja jooksul kindlustusjuhtumit ei esitata, kaotate võimaluse saada töötuskindlustushüvitist.

Mis saab pärast töötuskindlustushüvitise maksmist?

Kui olete saanud töötuskindlustushüvitist, siis peate pärast hüvitise maksmist alustama uue töökoha otsimist. Kui leiate uue töökoha enne, kui hüvitise periood lõppeb, siis kaotab hüvitis kehtivuse. Kui aga pole leitud uut töökohta hüvitise perioodi jooksul, võib teile pakkuda uut hüvitise perioodi.

Kokkuvõte

Töötuskindlustushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töö kaotamise korral kindlal perioodil. Eesti seaduse kohaselt on töötuskindlustushüvitise periood 12 kuud, kuid see võib erineda sõltuvalt sellest, kui kaua olete töötanud. Hüvitise saamiseks tuleb kindlustusjuhtum esitada hiljemalt kuu jooksul pärast töösuhte lõppu või koondamisteate saamist. Pärast töötuskindlustushüvitise maksmist tuleb alustada uue töökoha otsimist.