Nullkulu

Nullkulu

kes võitis valimised 2019?

Weie toksin mida tähendab valimiste 2019 võit tuleviku jaoks Eestile

Kohalike valimiste 2019 võit oli lahingutegevus kõigis Eesti linnades, kus valiti linnapead, volikogu liikmed ja kohalikud ametnikud. Kuigi valimised on möödas, mõjutavad nende tulemused siiski järgmiste aastate jooksul Eesti poliitilist maastikku. Niisiis, Kes võitis valimised 2019 ja mida see tähendab Eestile tulevikus?

Võitjad: Kes nimetati ja mida nad kavandavad?

Alguseks vaatleme, kes tõusid võitjateks riigi erinevates regioonides. Tallinna linnapea Kaja Kallas ja Reformierakond võitis Tallinnas valimised. Samuti võitis Reformierakond ka mitmes muus olulises linnades nagu Tartu, Pärnu ja Narva. Kuid ka Keskerakond, EKRE ja Sotsiaaldemokraadid võeti mõnest teisest linnadest võimule.

Nagu oodata võis, tõid valimised kaasa ideoloogilise mitmekesisuse. Kuna valimisliidud olid mitmekülgsed ja sellest tulenevalt olid ka lubadused erinevad. Näiteks Tallinnas Reformierakonnale antud võidu tõttu astus ametisse uus linnapea, kelle lubadusteks olid tähelepanu keskkonnale, infrastruktuurile ja transpordile.

Teises olulises linnas Tartus võitis valimised Reformierakonna kandidaat Urmas Klaas. Samalajal tõi Pärnu võit Keskerakonnale.

Esmakordne valimises kelle elukoht on väljaspool Tallinna ja Harjumaad, toob erilist tähendust poliitilisse maastikku. Valimised näitasid selgelt kohaliku rahva soovi suuremate muudatuste järele ja ka vanade poliitiliste traditsioonide mõõdukamat järgimist.

Eestis on valimised tihti mõjutanud ka riigi varasuhteid. Tasub mainida, et valimiste eelsed küsimused ja arutelud keskendusid peamiselt riigi kosmose-ja kaitsetööstusele, riigi tööhõivepoliitikale ja pensionitele.

Milline on valimiste mõju Eesti majanduselule?

Eesti peab majanduse valdkonnas silma ajakohaste ja dünaamiliste suundumustega. Mis puutub majanduse rolli võituja jaoks, siis tugev võim peab parandama majanduslikku olukorda, hoides samal ajal silma peal töökohtade loomisel ja tulumaksusüsteemi reformimisel. Näiteks tuleks saavutada kokkulepe arendada ja laiendada Eestis kohalikku IT sektorit, mis tooks kaasa rohkem töökohti ja suuremat investeeringut Eesti majandusse.

Valitsuse suhe kodanikega

Lõpetuseks võiks mainida, et võitjate jaotumine Eesti linnavalitsusse ning neile pandud eelseisvad kohustused näitavad mitmekülgset lähenemist, mis peaks sobituma iga piirkonna soovi ja eelistusega.

Valitsev partei peab suutma realiseerida oma lubadusi ja parandada ühiselu ning ka lähendada valitsust kodanikega. Kui valitsus suudab pakkuda kodanikele paremaid tingimusi ja tugevat riiki, siis see tähendab võitu ka tulevaste valimiste jaoks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et võit valimistel Eestis ei ole mitte lihtsalt poliitiline saavutus, vaid see mõjutab suuremat pilti ja panustab Eesti majandus- ja poliitikamaastiku arengusse. Valitseva partei tegutsemisest või läbikukkumisest sõltub riigi tulevik ja kodanike kindel tulevik Eesti arenevas maastikus.