Nullkulu

Nullkulu

kes to euro?

Kes on euro?

Euro on Euroopa Liidu ametlik valuuta, mille kasutamine on kohustuslik nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka teistes riikides, mis tunnistavad eurot kui rahvusvahelist valuutat.

Euro kasutuselevõtmise eesmärk oli vähendada vahetuskursi riski ja suurendada kaubanduslikku integratsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Lisaks soovisid Euroopa Liidu liikmesriigid öelda oma sõna maailmamajanduses, mille valitsev ülekasutamine Ühendriikide dollari poolt omakorda nõrgestas Euroopa majandust.

Euro kasutuselevõtt algas 1999. aastal, kuid algselt kasutusele võetud elektroonilisel kujul. Paberrahad ja müntide ringlussevõtt algas alles 2002. aastal.

Euro kasutuselevõtt tõi kaasa hulgaliselt muutusi ja väljakutseid nii Euroopa majandusele kui ka rahanduskogukonnale üle maailma, samas on nendest tulnud ka mitmeid eeliseid. Mõned neist eelistest on allpool esitatud.

Euroopa Liidu laialdane kasutamine

Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka mitmed teised riigid kasutavad eurot nende rahvusvaluutana ning seetõttu on see Euroopa Liidu ametlik valuuta. Euroopa keskpank kontrollib ja haldab euro väärtust, mis on sidestatud teiste globaalsete valuutade väärtuse muutustega.

Euro võimaldab lihtsamat kaubandust Euroopa Liidus

Kuna ühtne rahaühik vähendab vahetuskursi riske, on seda ka lihtsam kasutada kaubanduse jaoks Euroopa Liidu sees. See teeb kauba importimise ja eksportimise hõlpsamaks.

Stabiilsus

Eurole üleminek tõi kaasa rohkem stabiilsust Euroopa majandusele, kuna erinevas riigis kasutusel olevate erinevate valuutade väärtuse suhted ja hinnad võimaldasid spekulantidel tekitada probleeme konkreetsete riikide majanduslikes olukordades.

Inflatsiooni ja intressimäärade tase

Euroala ühtse valuuta kasutuselevõtt võimaldab inflatsioonimäära ja intressimäärade stabiilsust, kuna kõik liikmesriigid kasutavad ühtset valuutat.

Lihtsam ostlemine ja reisimine

Euro kasutuselevõtt võimaldab lihtsamat reisimist Euroopa riikides ja lihtsamat raha kasutamist.

Ehkki euro kasutuselevõtuks oli mitu põhjust, tunnistab Euroopa Liidu liikmesriigid, et euro võib olla kasulik ja tõhus kauplemisvaluutana. Euro kasutuselevõtmisega kaasnenud väljakutsed ja eelised annavad aimu, et see on muutunud maailma suuremate rahvusvaheliste valuutade hulka ja jääb tõenäoliselt sinna veel pikka aega.

Kokkuvõttes on euro kasutuselevõtt olnud edukas Euroopa Liidu jaoks, kuna see on võimaldanud stabiilsust ja pea ainulaadset kauplemisvaluutat. Euroopa keskpank jätkab selle kontrollimist ja haldamist, tagades euro järjepideva kasutamise Euroopa majanduse jaoks.