Nullkulu

Nullkulu

kes tegi eesti gaas tegi?

Kes Tegi Eesti Gaasi Tegi: Uuring tõestab Eesti gaasi tootmise edu kogenud kätes

Eesti on tuntud mitmete rikkalike loodusressursside poolest, nagu näiteks puhas ja hapnikurikas õhk, magevesi ning rohked linnud ja loomad. Vähesed teavad, et Eesti omab ka oma maagaasi tootmist, mis on kõrge kvaliteediga ning konkurentsivõimeline rahvusvahelisel tasandil. Eesti riigiettevõte Eesti Gaas on üks juhtivaid gaasitootjaid lääne piirkonnas ning oma pingutustega saavutanud kõrge tootmistaseme, mis on teeninud ära tugeva rahvusvahelise maine.

Eesti Gaas on üks Eesti riigi suuremaid ümberkorralduste läbiviijaid. Ettevõtet on juhitud järjepidevalt ja professionaalselt, et tagada gaasi tootmise edu. Ettevõtte algusaastad ulatuvad tagasi 2001. aastasse, mil ühinemisel loodi AS Eesti Energia Gaas. Alates 2015. aastast tegutseb ettevõte jätkuvalt nime all Eesti Gaas. Eesti Gaasi toodang on suunatud nii kodumaistele kui rahvusvahelistele turgudele, sealhulgas nii gaasitootmisele kui kaemasektoritele.

Eesti Gaasi edu üks peamisi aluseid on nende eesmärk saavutada parim tootmisstrateegia ja tootearendus, et tagada klientidele ainulaadne ja ajakohane toode. Eesti Gaasi põhitegevus on gaasi tootmine ja transportimine, mis hõlmab peamiselt gaasitorusid. Torude pikkus on umbes 1 300 km, millest ligikaudu pool kulgeb maapinnast allpool, kuid suurem osa torudest asub merepõhja all. Lisaks gaasi transportimisele pakub ettevõte laias valikus gaasiseadmeid, mis on mõeldud nii era- kui ka äriklientidele.

Eesti Gaas on unikaalse tootmisi, mis põhineb Eesti loodusvaradel. Gaas toodetakse Eesti juhtiva põlevkivi ettevõtte Estonian Oil Shale Industries Corporationi kõrvalproduktina – see tagab kohapealse tootmise ja kohalikule tööturule juurdepääsu Eesti rahva heaolu tagamiseks. Gaasi tootmisprotsess on väga keeruline ja nõuab kogenud inseneride kätt. See sisaldab ränikuivatamist, gaasi puhastamist, protsessivee puhastamist ja gaasi transportimist oma kohaks, ehitades kõik vajalikud seadmekomponendid veealusesse torustikku.

See protsess on lisaks ka väga keskkonnasõbralik – põlevkivi ei põletata, vaid initsieeritakse keemiline reaktsioon, milles eralduv vesi muudab põlevkivi rauksulfaadiks. See on keskkonnakaitsjate rõõmuks ka Eesti energia- ja keskkonnapoliitika raames üks peamisi prioriteete.

Eesti Gaasi tegevus ja edu on saavutatud mitmete programmide ja lahenduste tulemusel. Üks selline programm on näiteks ettevõtte maakasutuse optimeerimine. Eesti Gaas tegeleb ka efektiivsuse suurendamisega oma tootmisprotsessis, mis võimaldab valmistada rohkem gaasi madalamate tootmiskuludega. Lisaks on ettevõte investeerinud kõrgtehnoloogiliste tööriistade ja töötajate koolitusse, et tagada oma töö järjepidev kvaliteet.

Üleüldiselt on Eesti Gaas võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada maksimaalne tooteühilduvus, energiaefektiivsus ja keskkonnakaitse, nii et nende roheline tootmislähenemine saaks kohapeal kohaldada, vähendades samal ajal nende ökoloogilist jalajälge. Tegevuste edu näitab selgelt, etgaasitootmine Eestis pole mitte ainult väga vajalik ja oluline Eesti majandusele, sest see toob kaasa mitmeid tootmis- ja teadustöö võimalusi, ning annab tööd ja parandab Eesti majanduskasvu, kuid on ka erakordse tähendusega naaberriikidele, kes oma ressursside vähesuse tõttu sõltuvad Eesti gaasitootmisest.

Kokkuvõtteks võib öelda, Eesti Gaas on edukalt kohanenud kodumaiste ja rahvusvaheliste turgude vajaduste ja nõuete ning ajakohastanud oma strateegiad konkurentsis püsimiseks ja kasvu tagamiseks. Nende tootmislähenemine, mis sisaldab keskkonnasäästlikke lahendusi ning põhineb kõrgtehnoloogilistel seadmetel ja kogenud töötajatel, näitab, et Eesti Gaas on kindel juhtiv gaasitootja Lääne-Balti regioonis. Nende tehnoloogiline täiustamine, investeerimine töötajate koolitusse ja nutikate tööriistade arendamine ühes oma loodusliku primordiaalse varuga, muudavad Eesti Gaasi tootlikuks, efektiivseks ja jätkusuutlikuks ettevõtteks.