Nullkulu

Nullkulu

kes on eesti president?

Kes on Eesti president?

Eesti Vabariigi president on riigipea, kes juhib riigipöörde jõude, tagab põhiseaduse täitmise, iseseisvuse ja riikliku ühtsuse kehtimise ning kaitseb Eesti Vabariigi apoliitilist seisundit.

Eesti Vabariigi president on riigi kõrgeim esindaja nii kodu- kui välispoliitikas. Eesti presidendil on oluline roll riigi välissuhetes, sest tal on õigus kutsuda visiitidega Eestisse välisriigi võimul olevaid isikuid, samuti teda kutsutakse osalema välisvisiitidel teistesse riikidesse. President võib sõlmida välislepinguid ja pidada rahvusvahelisi läbirääkimisi. Presidentil on õigus võtta vastu uusi saatkonnad, kohtuda diplomaatidega välisriikides ja töötada välja välispoliitika põhisuunad.

Eesti Vabariigi president on ka suur osa kodupoliitikast. President nimetab ametisse põhiseaduslikke ametikohtadele sobivad kandidaadid. Ta peab ka allkirjastama õigusaktide ja muude dokumentide vastuvõtmise seaduspärastuse enne nende jõustumist. Eesti Vabariigi presidendil on õigus tagasi lükata edasikaebamine kohtuasjadele.

Kes valib Eesti Vabariigi presidendi?

Eesti Vabariigi president valitakse otsevalimiste korras. Kandidaatide esitamine on avatud kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ja kandidaate võivad esitada ka erakonnad. Presidendiks võib kandideerida 40 – 75 aastane Eesti kodanik.

Presidendi valimisprotsess kestab kolm vooru. Esimeses voorus peavad erakonnad esitama omad kandidaadid, kelle valimiseks vajalik hulk hääli oleneb riigikogu koosseisust. Kandidaatide hulgas, kes koguvad enam kui poole riigikogu liikmete häältest, kuuluvad järgmisesse vooru. Teine voor toimub samal päeval, kui riigikogu valimiskogu liikmed kohtuvad valimispaigas. Presidendiks saab kandidaat, kes pälvib enamuse valijameeste ja valijanaiste häältest. Juhul kui presidendivalimised ei toimu, valivad valimiskogu esimehed presidendi.

Milline on Eesti Vabariigi presidendi staatus?

Eesti Vabariigi presidenti peetakse üheks kõige tasuvamaks ametikohaks riigis. Tema palk on ligikaudu 110 000 eurot aastas ning lisaks sellele ka erinevad hüvitised, nagu ametiauto, elamispind, kõlarikeskusteenused jne.

Lisaks ametlikele ülesannetele on Eesti Vabariigi presidendil ka esinduslik roll, mida ta peab aktiivselt täitma. Ta peab osalema erinevates üritustes, pidama kõnesid ja näitama end suures meedias. Sellised ülesanded on vajalikud selleks, et rahvas tunneks ennast turvaliselt ja kuna Eesti Vabariigi presidendil on suur vastutus rakendada nii kodu- kui välispoliitikat, peab ta olema hinnatud ka rahva hulgas.

Kokkuvõtteks, Eesti Vabariigi president on riigi kõrgeim esindaja ning tema roll on väga oluline nii kodu- kui välispoliitikas. Presidendi valimine toimub otsevalimiste korras ning tema staatus on väga kõrge. Eesti Vabariigi presidendil on palju kohustusi, kuid ta on ka suur osa Eesti paisusest ning tema roll Eesti riigi arendamisel on väga suur.