Nullkulu

Nullkulu

kes maksab surnud inimese võlad?

Kes maksab surnud inimese võlad?

Kui keegi inimene sureb, jäävad tema võlad tavaliselt tema kanda, kuid sageli tekib küsimus, kes nüüd nende eest vastutab. Käesolevas artiklis uurime, mida Eesti seadusandlus ütleb sellistes olukordades ja milline on surnud inimese laenukohustuste seis.

Miks pärandile võlad jäävad?

Kui inimene sureb, ei lõpe tema võlad iseenesest. Kui võlad jäid lahti, määratakse need päranduse alla. Inimese pluss varandus, mis hõlmab kinnisvara, raha ja muud vara, mida tal oli, aga ka tema miinusvarandus, mis hõlmab tema võlgu, määratakse pärandi alla. Võlausaldaja võib siis pärandi alt oma nõudeid esitada.

Pärandvara aga peaks jääma pärandaja võlausaldajatele isegi pärast tema surma. Selleks peaksid kõik võlausaldajad teavitama kohtutäiturit pärandi esitamise kohta. Kohtutäitur võtab seejärel pärandi alla ja müüb selle, et saada raha tagasi võlausaldajatele. Kui müügist saadav summa ei kata võlga täies ulatuses, saavad võlausaldajad allesjäänud maha arvata pärandvara.

Kui pärandaja pärand on aga suurem kui tema võlad, siis jääb allesjäänud raha ja vara pärijatele.

Kes vastutab surnud inimese võlgade eest?

Kui pärandile jäävad võlad ületavad pärandvara väärtust, siis võlausaldajad võivad pöörduda pärandaja perekonna poole. Kuid perekond ise pole alati võlgade eest vastutav. Kui kõik pärandusse kantud vara on müüdud ja sellest saadav summa ei ole piisav, et katta kõiki võlgasid, siis vastutavad pärandaja võlad.

Võlausaldajad võivad pöörduda ka pärijate poole, kuid ainult teatavatel tingimustel. Näiteks võivad nad nõuda tasumist, kui pärija oli kaasvõlgnik või kui pärija käsutas pärandvara oma kasuks enne, kui pärandi nõuetega sai tutvuda. Seega on oluline, et pärijad tutvuvad võimalikult varakult pärandi sisuga ja tegelevad võlgade sissenõudmisega õigel ajal.

Kuidas vältida surnud inimese võlgadele jäämist

Peamine viis surnud inimese võlgade vältimiseks on tema võlgade ennetav tasumine. Kui inimene teab, et tal on võlad, peaks ta proovima neid järk-järgult tasuda. Kui tema võlad oleksid makstud, siis ei jääks võlausaldajatel õigust tema pärandvara konfiskeerida, ja pärijad saaksid pärandi tervikuna endale jätta.

Samuti on oluline määrata testament või edasikandumisdokument, et selgelt määrata, kellele vara ja võlad kuuluvad ning et vältida segadust.

Kokkuvõtteks

Kui inimene sureb, ei lõpe tema võlad automaatselt. Kui tema võlad ületavad pärandvara väärtust, jäävad võlausaldajad nende eest vastutavaks ning need võivad pärida ka pärijatele. Siiski on võlgade ennetav tasumine ja korralikult koostatud testament või edasikandumisdokument parim viis surnud inimese võlgade vältimiseks.