Nullkulu

Nullkulu

kes asutas tartu ülikooli?

Kes asutas Tartu Ülikooli

Tartu Ülikool on Eesti vanim ülikool, mis asutati 1632. aastal Rootsi kuninganna Kristiina käskkirjaga. See ülikool on üks kõige olulisemaid ja tuntumaid kõrgharidusasutusi Eestis ja Baltikumis laiemalt. Aga kes asutas Tartu Ülikooli ja miks?

Esmalt räägime sellest, kes asutas Tartu Ülikooli. Tartu Ülikooli asutajaks loetakse Rootsi kuninganna Kristiinat, kes oli üks põnevamaid ja vastuolulisemaid valitsejaid Rootsi ajaloos. Kristiina sai Rootsi troonile juba kuueaastasena peale tema isa Gustav II Adolfo hukkumist. Kristiina oli oma ajastu jaoks väga haritud ja ülevaatlik valitseja, kes oli huvitatud kirjandusest, teadusest ja filosoofiast. Teda kutsuti “õppinud kuningannaks” ja nii oli tema sooviks asutada ka ülikool Eestis.

Aga miks just Tartus? Tartu oli keskaegne Hanse liidu linn, kus oli juba olemas väiksem õppeasutus nimega Academia Gustaviana. Selle ülikooli lõpetajad olid sageli algatajad ja juhid mitmetes elualades – nii arvati, et Tartu oleks sobiv koht uue ülikooli jaoks.

Algselt oli Tartu Ülikool kahe fakulteediga – teoloogia ja filosoofia. Terve Euroopa oli sel ajal religiooni keskne, mis tähendab, et papistlik teoloogia oli õppekava alusel väga oluline. Teoloogia oli ülikooli asutamisel kõige olulisem fakulteed ja andis aluse kogu Tartu Ülikoolile. Filosoofia osakond aga oli kohustuslik õpetus igale üliõpilasele, kuna need õpingud loeti mõistuse arendamiseks üldises plaanis.

Tänapäeval on Tartu Ülikoolil palju eri teaduskondi, 37 juhtivteadlast, tuhanded tudengid ja selle nimi on tuntud kogu maailmas. Aga asutajad pidasid Tartu Ülikooli loomisel turniiri või konkursi, et valida välja õppejõud. See oli suur asi 17. sajandil!

Kui me vaatame Tartu Ülikooli ajalugu, näeme pidevat arengut ja kohanemist, et vastata ühiskonna vajadustele ja nõudmistele. See oli üks esimesi ülikoole, mis võttis vastu naisi ja rõhutas nende hariduse olulisust. Aastal 1919 sai ülikoolist Eesti Vabariigi ülikool, mis andis eesti keeles haridust nii humanitaar- kui ka loodusteadustes.

Tänapäeval on Tartu Ülikool tunnustatud nii kohalikus kui ka rahvusvahelises mõõtmes. See on jätkuvalt juhtrollis Eesti ja Baltikumi teaduse ja tehnoloogia arendamisel ning jääb tugevaks kõrghariduse keskuseks tulevikus. On tore teada, et meie piirkonnas on üks üks kõige lugupeetumaid ülikoole oma asutamisest alates.

Lõpetuseks võime öelda, et Tartu Ülikool on kahtlemata teinud suuri edusamme, muutunud ja kohandatud aegade vältel. Kristiina soov luua haridus asutus, mis pärast 17. sajandit kohanes sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike muutuste kiire areneva ühiskonnaga, kajastunud Tiburoni vaimus, kus asutused lõpuks kohanevad liikuvate ja paindlike ühiskondadega. See kajastub uute programmide, teaduslike avastuste ja ühiskondliku kaasatuse kaudu. Tartu Ülikool on korduvalt näidanud, et ta on tunnustatud ülikool, mis kogub tippteadlaste, andekate ja pühendunud juhtide ning õpilaste poolehoiu kogu maailmas ning on siiani juhtiv kõrgkool Baltikumis.