Nullkulu

Nullkulu

mis kuupäeval tartu rahuleping sõlmiti?

Mis Kuupäeval Tartu Rahuleping Sõlmiti

Tartu Rahuleping on Eesti ajaloos üks tähtsamaid leppeid, sest see tõi kaasa rahuliku perioodi Eesti riigi arengus. See leping sätestas Eesti Vabariigi iseseisvuse tunnustamise, piiride määratlemise ning Venemaa sõjaväe eemaldamise Eesti territooriumilt. See leping sõlmiti Eesti ja NSV Liidu vahel ning allkirjastati Tartus. See artikkel uurib, millal Tartu Rahuleping sõlmiti ja kuidas see mõjutas Eesti ajalugu.

Lepingu allkirjastamine Tartus

Tartu Rahuleping allkirjastati veebruaril 1920. aastal. See leping oli pikaajaliste läbirääkimiste tulemus, mis kestsid umbes aasta. Lõpuks lepiti Eesti ja NSV Liidu vahel kokku, et nad allkirjastavad uue rahulepingu, lõpetades seeläbi Vabadussõja. Kuna sellel perioodil olid Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelised suhted pingelised, peeti läbirääkimisi Soomes, kus neid üritati salajas hoida.

Lepingu tingimused

Tartu Rahulepingu peamine eesmärk oli tagada Eestile rahu ning iseseisvuse tunnustamine. Leping kinnitab, et Eesti Vabariik on sõltumatu riik, mis kuulub rahvusvahelisse juriidilisse tunnustamisse. See leping kinnitas ka Eesti Vabariigi piire ning kohustas NSV Liitu tervitama ja kaitsma neid piire.

Lepingu mõju Eesti ajaloole

Tartu Rahuleping oli Eesti ajaloos väga oluline sündmus, sest see tõi kaasa rahu ja stabiilsuse riigis. See leping tunnustas Eesti iseseisvust ning selle riigiõiguslikku seisundit rahvusvahelises kogukonnas. Pärast rahulepingu allkirjastamist oli Eesti Vabariigil võimalus arendada poliitikat, kultuuri ja majandust. Kuid lepingu saavutamine ei olnud lihtne, sest Eesti ja NSV Liidu vahelised suhted jäid tihti pingeliseks.

Tartu Rahulepingu allkirjastamine polnud ainult Eesti riigile oluline, vaid sellel oli ka laiem mõju ajaloos. Verdunis allkirjastatud rahuleping on ajaloos tuntuim, sest see lõpetas Esimese Maailmasõja. Samamoodi lõpetas Tartu Rahuleping Vabadussõja, mis omakorda mõjutas oluliselt Eesti ajalugu.

Järeldus

Tartu Rahuleping oli läbi aegade oluline sündmus Eesti ajaloos. See leping kindlustas Eesti riigiõigusliku seisundi rahvusvahelises kogukonnas ning tagas Eesti iseseisvuse ja rahu riigis. Lepingu allkirjastamine oli pikk ja keeruline protsess ning see oli võimalik ainult tänu järjepidevatele jõupingutustele nii Eesti kui ka NSV Liidu poolt. Selle lepingu allkirjastamine näitab Eesti rahva tugevust ja vastupidavust, et kaitsta oma riiki. Tänu sellele lepingule sai Eesti riik jätkata oma arengut ja edendada oma kultuuri ning majandust.