Nullkulu

Nullkulu

mis teha ann kokkuvõte?

Mis teha ann kokkuvõte: õpetus oluliste punktide esiletoomiseks

Kui olete pidanud referaati lugema või seminarile esinemist kuulama, siis teate, et kõige olulisem on kuulda kokkuvõtet. Kokkuvõte toob esile fookuses olevad punktid ning aitab kaasa olulise info talletamisele. Kuid mis teha, kui peate ise kokkuvõtte kirjutama? Mis on oluline, mida silmas pidada?

Selles artiklis selgitame, kuidas teha tõhusat kokkuvõtet, et käesolevat lõiget lugedes te oskaksite seda edaspidi rakendada. Järgnevalt seletame kuidas luua A+ tasemel kokkuvõtteid.

Mis on kokkuvõte?

Kokkuvõte on teksti lühendatud versioon, mis toob välja olulised punktid. Kokkuvõte võib olla e-kirja, essees või artikli lõpposas. Igasugune kokkuvõte peaks andma lugejale selge ülevaate sisust.

Sageli on inimesed ekslikult arvamusel, et kokkuvõtte koostamine tähendab lihtsalt teksti lõigu väljakirjutamist ning nende kokkupanemist üheks lõiguks. Kuid see on vaid osa tõhusa kokkuvõtte loomisest. Kuigi enamik kokkuvõtteid sisaldavad esialgset teksti, on oluline, et kokkuvõte oleks unikaalne ning omaks kohandatud sõnastust.

Kuidas kirjutada kokkuvõtet?

Kokkuvõtte loomine on lähteinfo loomise oluline osa, seega tuleb hoolitseda selle eest, et kokkuvõte oleks hästi struktureeritud ja sisaldaks olemasoleva sisu peamisi punkte. Kokkuvõtte kirjutamine võtab tavaliselt vaid murdosakese originaalteki-sti lugemistest, kuid see on oluline, et lugeja saaks aru selle sisust.

Kõigepealt tuleb koostada nimekiri peamistest punktidest, mida kokkuvõtte tegemisel rõhutada. See nimekiri koosneb tavaliselt sisu olulisematest punktidest ning nende tähendusest. Seejärel koostage lühendatud versioon kõigist peamistest punktidest, valides välja neist olulisemad ja suunates lugejaid joodavate punktide poole.

Oluline on jääda erapooletuks ja jätta välja igasugused isiklikud hinnangud. Kokkuvõte peaks olema objektiivne ning mitte sisaldama autoritari väiteid. Kokkuvõttes toodud laused ei pea olema klišeed, kuid peaksid olema arusaadavad ja allikatule toetuvad.

Kokkuvõte peaks lisaks musterõppijale olema ka üles ehitatud: kõige tugevam koht, kõige kehvem koht ning kõige olulisem punkti. Kasutage pealkirju, et aidata lugejal kokkuvõtte sisust aru saada ning tagada, et tekst oleks kergesti loetav.

Kasutage kindlasti ka ümberütlemist, et meelitada lugejaid tõelist sisu uurima. Samuti on vajalik kasutada tugevamaid sõnu, et veenda lugejaid selle sisu tähtsuses. Oluline on mitte astuda sammu tagasi ning tagada, et lõpuni on viimistletud kõige olulisem punkt.

Kokkuvõte on teksti lühendatud versioon, mis toob välja peamised punktid. Kui soovid salvestada vajalikku infot, valmista end ette koostama tõhusaid kokkuvõtteid. Nende koostamine võib alguses tunduda keeruline, kuid seda tasub teha, et hoida end kursis peamiste poliitikate ja oluliste tendentsidega.