Nullkulu

Nullkulu

mis summast algab kriminaalasi?

Mis summast algab kriminaalasi

Kriminaalasi on kriminaalmenetluse raames toimuva uurimise alus. Kuidas aga kriminaalasi algab, mis on selle alguseks? Kriminaalasja algus on tingitud konkreetsel viisil esitatud teavitusest, mis võib olla kas kuriteoga seotud kannatanu, tunnistaja, või muu isiku teade. Seda nimetatakse ka kaebeks.

Kui keegi teeb teatise kuriteo toimepanemise kohta, tuleb kohe edastada see politseile või prokuratuurile. Politsei hakkab kuriteo toimepanemise kohta info- ja asjaolude kogumist ning kogutud materjalide analüüsi alusel otsustatakse, kas algatada juurdlus.

Kriminaalasi algab seega kaebuse esitamisest või politsei algatatud menetlusest. Kui menetluse alguseks on kaebus, on oluline, et kaebus sisaldaks piisavalt informatsiooni, et võimaldada uurida ja tuvastada kuriteo asjaolusid.

Igal juhul peab kriminaalmenetluse osapooltel olema kindel, et tegemist on tõsise kuriteoga, sest menetluse raames võidakse kasutada suuremahulisi uurimismeetodeid. Kriminaalmenetluse raames kogutud materjalid peavad olema aga nii piisavad kui ka tõenduslikud.

Kriminaalmenetluses töötavad nii kohus, prokuratuur kui ka politsei. Kohus otsustab, kas süüdistatav on süüdi või süütu ning määrab vajadusel ka karistuse. Prokuratuur on peamine menetlusosaline, kes muuhulgas saadab ka materiaalsed tõendid kohtusse. Politsei aga tegeleb otseselt kuriteo avastamise ning süüdistatava kinnipidamisega.

Kokkuvõttes on kriminaalasi kohtu- või kriminaalmenetluse raames toimuva uurimise alus. Kriminaalasi algab konkreetse teavituse esitamisest – kas siis kaebuse või politsei algatatud menetluse teel. Oluline on aga kriminaalmenetluse kõigi osapoolte koostöö, et kindlaks teha kuriteo asjaolud ning tuvastada süüdlane kohtueelses menetluses või kohus korras.